Technisch adviseur Jürgen Goderis doet uit de doeken op welke manier de school dit heeft aangepakt: "Alle klassen werden op voorhand grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Er is ook een poetsplan opgemaakt om de lokalen onmiddellijk na gebruik te reinigen en te desinfecteren. Overal in de school, meteen bij het binnenkomen, wordt erop gelet dat de sociale afstand van 1,5 m wordt toegepast. Er is ook een circulatieplan opgemaakt met eenrichtingsverkeer. We voorzien een aparte in- en uitgang. Bij het binnenkomen moet iedereen de handen ontsmetten."
...

Technisch adviseur Jürgen Goderis doet uit de doeken op welke manier de school dit heeft aangepakt: "Alle klassen werden op voorhand grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Er is ook een poetsplan opgemaakt om de lokalen onmiddellijk na gebruik te reinigen en te desinfecteren. Overal in de school, meteen bij het binnenkomen, wordt erop gelet dat de sociale afstand van 1,5 m wordt toegepast. Er is ook een circulatieplan opgemaakt met eenrichtingsverkeer. We voorzien een aparte in- en uitgang. Bij het binnenkomen moet iedereen de handen ontsmetten."Alle leerlingen krijgen na de digitale versie ook de algemene richtlijnen op papier. Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve op de speelplaats. Leerlingen gaan niet naar de speelplaats maar onmiddellijk naar de klas. Ook in de klas geldt de afstandsregel van 1,5 m. Bij het binnenkomen en op geregelde tijdstippen worden de handen opnieuw gewassen. Deze regel was al van toepassing van voor de lockdown", somt Jürgen Goderis op. "Leerlingen krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. Lokalen worden geventileerd en deuren blijven openstaan. Elke leerling krijgt een mondmasker van de school. Er wordt gewerkt volgens het FILO-principe: first in, last out. Er zijn ook maximaal tien leerlingen per klas toegelaten. Indien nodig, worden de groepen gesplitst. We voorzien ook een quarantainelokaal in onze school. Per locatie informeren we onze leerlingen over de specifieke richtlijnen die we uithangen."In iedere klas wassen de leerlingen regelmatig de handen; er is extra handzeep, ontsmettingsmiddel en papier voorzien. In sanitaire ruimtes zijn de plaatsen ingeperkt om te veel mensen op één plaats te vermijden. Didactische middelen worden door de leerkracht ontsmet. Gezamenlijke pauzes kunnen niet meer. "De leerkrachten nemen daarom samen met de leerlingen een pauze wanneer ze dit nodig achten, bij voorkeur in open lucht. Eten op school is verplicht. Middagpauzes zijn ingekort en de refter wordt niet gebruikt", aldus Jürgen. "Op de speelplaats zijn er aanduidingen gemaakt om de sociale afstand te bewaken."De leerlingen en hun ouders worden op voorhand gebrieft. De richtlijnen krijgen ze via een filmpje en smartschoolberichten. Ook leerkrachten worden grondig geïnformeerd. Zoveel mogelijk van thuis uit werken blijft de regel. Leerkrachten krijgen een mondmasker en een persoonlijke bus ontsmettingsalcohol. Leerkrachten die behoren tot de risicogroep krijgen geen lesopdracht maar worden op een andere manier ingeschakeld. "De preventiedienst van de scholengroep heeft ook een e-mailadres aangemaakt waar leerkrachten hun opmerkingen of bedenkingen kunnen doorgeven. Leerkrachten kunnen ook altijd terecht bij de veiligheids- en welzijnspersoon van de school. Na de opstartdag wordt samen met de leerkrachten een evaluatie gehouden. Indien nodig worden de veiligheidsmaatregelen bijgestuurd", besluit Jürgen.