“Actie vóór komst van de kranen”

Landschapsarchitect Carl Vandenberghe en burgemeester Gino Devogelaere. (Foto GV)
Landschapsarchitect Carl Vandenberghe en burgemeester Gino Devogelaere. (Foto GV)
Redactie KW

Recent vroeg landschapsarchitect Carl Vandenberghe opnieuw aandacht voor het behoud van waardevolle bomen en natuur in Anzegem. “De bouw- en verkavelingsprojecten blijven als paddenstoelen uit de grond rijzen. Ik wil bekomen dat het gemeentebestuur er alles aan doet om zinloze bomenkap tegen te gaan.”

In het kader van het lopende openbaar onderzoek voor het Woonproject Park Hemelhoek (OMV_2020140478) vroeg Carl een onderhoud aan met burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén). Terwijl de betreffende bouwgrond oorspronkelijk voorzien was voor het oprichten van een eengezinswoning binnen een verkaveling diende de Antwerpse projectontwikkelaar een megalomaan bouwproject in van 4 grote appartementsblokken met 58 appartementen en 77 ondergrondse en 22 bovengrondse parkeerplaatsen.

Lesje geleerd

Carl wil de burgemeester op het hart drukken erover te waken dat er niet nog meer waardevolle bomen verdwijnen. “Van in het begin dient er rekening gehouden te worden met de aanwezige bomen”, stelt de Vichtenaar. “We moeten dus actie ondernemen alvorens de kranen komen. We mogen het kwaad dat is geschied bij de ontworteling van de twee prachtige 120 jaar oude zomerlinden niet opnieuw laten gebeuren.”

“We hebben inderdaad ons lesje geleerd van Eribo bij Park Linde en gaan deze bezorgdheid zeker meenemen”, stelt de burgemeester. “Er zijn heel wat gegronde bezwaarschriften ingediend en heel het schepencollege is tegen dit huidige voorstel op deze hectare grond.”

“We gaan de plannen die nu op tafel liggen uiteraard niet goedkeuren”

“Er staan onder meer waardevolle esdoorns, wilgen, hazelaars en zwarte berken die de habitat zijn van heel wat vogels en insecten. De gemeente moet hier zeer duidelijke voorwaarden opstellen”, stelt Carl Vandenberghe. “We hebben al zo weinig bomen en dit gebied maakt deel uit van een aaneengesloten bosschage. Waarom hier geen natuurgebiedje van maken? Er is een groot tekort aan groen in de streek. Iedereen zou de gemeente dankbaar zijn. Hierbij vraag ik ook om bij aanplanting van nieuwe bomen in de gemeente te kiezen voor echte bomen en geen zuilvormige niemendalletjes.”

Ook de buurt kaart de biodiversiteit aan. “We zien al verschillende jaren dat in het projectgebied eekhoorns, spechten, roodborstjes, zwanen, wilde ganzen, salamanders en groene kikkers in groten getale aanwezig zijn. De vraag is of deze natuurelementen verloren zullen gaan.”

Betonstop

“Puur technisch gezien mag alles bebouwd worden”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Davy Demets (INZET) uit. “Als het BPA 15 jaar oud is, dan mag er afgeweken worden van de laatste bouwvoorschriften. Maar uiteraard gaan we de plannen die nu op tafel liggen niet goedkeuren. Helaas is de beschikbare grond in Vichte bijna allemaal gewone bouwgrond en geen woonuitbreidingsgebied, maar dat wil niet zeggen dat er geen voorwaarden kunnen opgelegd worden. Wat het aansnijden van woonuitbreidingsgebied betreft, wordt dit door de betonstop in Vlaanderen tegengehouden. Kleine percelen worden nog toegelaten om te bebouwen als inbreiding, bijvoorbeeld een klein lot dat tussen een rij huizen ligt. Wat herbestemming van de grond betreft, kan dit enkel via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar de bouwgrond staat aan ongeveer 200 euro per vierkante meter tegenover landbouwgrond aan 10 à 12 euro. Het verschil dient dan uitbetaald te worden en daar knelt het schoentje. Vlaanderen heeft geen geld om de planschade te betalen omwille van gedevalueerde grond.” (GV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier