Milieugoeroe Erik Blauwet vreest voor Jabbeekse hoogspanning

Erik Blauwet en Joeri Van Bijlen. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Redactie KW

Reeds decennialang is Erik Blauwet actief rond het milieu, in Jabbeke maar ook in ontwikkelingslanden. Nu protesteert hij met het Burgerplatform Jabbeke tegen de eventuele komst van hoogspanningslijnen.

Ook in Jabbeke neemt de ongerustheid toe na een infovergadering voor alle betrokkenen bij de hoogspanningslijnen, georganiseerd in Izegem door de intendant Guy Vloebergh, aangesteld door minister Zuhal Demir. Burgerplatform Jabbeke wil geen hoogspanningskabels boven Jabbeke, waarbij volgens de huidige plannen vooral Stalhille en de Jabbeekse stationswijk visueel zullen worden getroffen. Men wil geen bovengrondse hoopspanningskabels, maar een ondergronds alternatief op gelijkstroom.

“We vrezen de plannen van Ventilus”, stelt Erik Blauwet. “Op de infovergadering hoorden we dat de gelijkspanning met ondergrondse kabels wellicht geen kans maakt omdat het geen robuuste en ook geen futureproof oplossing is. Een betrouwbaar en performant elektriciteitsnet is noodzakelijk. Bijgevolg kan niet worden voldaan aan de gewenste ondergrondse aanleg. Tot grote frustratie van de Jabbekenaren blijkt een nieuwe wisselstroomverbinding tussen Avelgem en de kust de beste oplossing te zijn, maar dit impliceert hoogspanningslijnen en -pylonen.”

Energietransport

“De productie van hernieuwbare energie op zee wordt toegejuicht en wij begrijpen het economische aspect. Alle aandacht gaat echter naar de productie met windmolens en straks ook met zonnepanelen op zee. Technologie in verband met het transport hinkt achterop, waardoor de last op de omwonenden in de corridors en omgeving buiten proportie wordt”, meent Erik Blauwet.

“De hoogspanningslijnen hebben niet alleen een visuele impact op de omgeving, maar ook een schadelijk magnetisch veld dat gezondheidsrisico’s inhoudt. Tevens zijn er draadslachtoffers bij vogels. In het basisalternatief, opgenomen in de startnota Ventilus, wordt deze lijn afgebroken en spreekt men van een belangrijke meerwaarde voor de natuur. De Stalhillenaren waarderen deze afbraak. Vooral de drie varianten van de startnota Ventilus zorgen voor grote bezorgdheid. Alle drie de varianten impliceren één tot zelfs twee hoogspanningslijnen, die ofwel in het open polderlandschap komen, ofwel nabij de Cathilleweg en de Stationsstraat. Een aanvaardbare oplossing voor het transport van elektriciteit is gelijkstroom in plaats van wisselstroom.”

Ondergronds

De nadelen van hoogspanningslijnen op wisselstroom zijn er niet bij ondergrondse alternatieven op gelijkstroom. Luchtlijnen zijn geenszins inpasbaar in het dichtbevolkte Vlaanderen. “De burgerplatformen, waartoe ik behoor, blijven alvast ijveren voor een volledige ondergrondse uitvoering met gelijkstroom. Hopelijk biedt het aangekondigde energie-eiland hiertoe nieuwe opportuniteiten”, besluit Erik Blauwet.

Ook de gemeente deelt deze bezorgdheid. Jabbeke kiest voor ondergronds transport van de opgewekte elektriciteit vanop zee, niet bovengronds”, aldus schepen van Leefmilieu Claudia Coudeville. “Dit stond trouwens ook al in het gemeentelijk structuurplan van Jabbeke. Ook in het verslag van de door Erik genoemde infovergadering is ons standpunt zo opgenomen.”

(PA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.