In twee ruimtes van het Grootseminarie Ter Duinen zijn naast achttien schilderijen enkele thematisch verwante kopergravures van Michel Ciry te zien. Deze Franse kunstenaar, die eind 2018 op 99-jarige leeftijd overleed, omschreef zichzelf als "de meester van het passieverhaal."
...

In twee ruimtes van het Grootseminarie Ter Duinen zijn naast achttien schilderijen enkele thematisch verwante kopergravures van Michel Ciry te zien. Deze Franse kunstenaar, die eind 2018 op 99-jarige leeftijd overleed, omschreef zichzelf als "de meester van het passieverhaal."Hij wendde zijn talenten dan ook aan om expressie te geven aan zijn katholieke geloof. "Hierdoor was hij nooit sant in het land van het wereldje van hedendaagse beeldende kunstenaars", schetst Marc Roseeuw, die zelf jarenlang eucharistievieringen voor de VRT regisseerde en Ciry nog persoonlijk gekend heeft. "Niettemin blijft hij voor mij de beste etser van de twintigste eeuw."Een terugkerende figuur op de tentoonstelling is de verloren zoon die het fortuin van zijn vader er heeft doorgejaagd door onder meer frequent hoeren op te zoeken. De blik van die zoon staat op oneindig en straalt somberheid uit, maar misschien kijken zijn ogen wel naar iemand of iets uit, een teken van (wan)hoop. "Ciry is gefascineerd door het lijdensverhaal van Jezus. Naast de boom van de angst schilderde hij het serene gelaat van de aanvaarding", schetst Roseeuw. "In de jaren '40 beeldde hij Judas als doodskop af. Magere Hein die iemand de kus van de dood geeft met een participatieve blik."Op de expositie is er ook plaats voor de bijbelse luxehoer Maria Magdalena, die haar streelhand uitsteekt, en de vrouwen bij het kruis van Jezus. "Ciry weet op een bijzondere manier zijn koloriet te hanteren", meent Roseeuw, die de Fransman ook een mate van depressiviteit toedicht. "Hij hoopte dat hij wat meer vertrouwen had. Uiteindelijk is alles genade, God die van ons houdt."Ook als musicus was Ciry uiterst beslagen. Zo werd hij in 1953 laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor compositie en dit dankzij het innovatieve karakter van zijn muziek. Ook op literair vlak stond deze Fransman zijn mannetje. Hij publiceerde katholieke verhalen en dagboeken en was verschillende keren kandidaat om toe te treden tot de prestigieuze Académie Française. Op de expo liggen twaalf exemplaren van zijn Journals.Vanaf maandag 6 januari 2020 valt de tentoonstelling rond Michel Ciry elke maandag, behalve op wettelijke feestdagen, te bezichtigen van 14 tot 17 uur in het Grootseminarie Ter Duinen, Potterierei 72 in Brugge. Wie op andere momenten deze expositie wil bezoeken, dient als groep te reserveren. Dit kan door te bellen naar 050 33 03 62 of te mailen naar terduinen@grootseminarie.be. Je wordt dan op de hoogte gebracht van het moment waarop dit mogelijk is.Bij uitgeverij Halewijn verschijnt ook een overzichtsboek van deze expositie. Naast duiding bij de achtergrond van de kunstwerken kun je aan de hand van foto's de tentoongestelde werken bewonderen. Het boek 'Michel Ciry - Abdij Ter Duinen Brugge' valt voor de prijs van 25 euro aan te schaffen bij ACRA vzw (Tumulusstraat 58, 8800 Roeselare of marc@roseeuw.be).(SVV)