CD&V Poperinge voert actie tegen intrafamiliaal geweld

© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De plaatselijke CD&V-afdeling van Poperinge voerde vrijdag actie tegen de problematische gevolgen van intrafamiliaal geweld voor kinderen. Want elk kind heeft recht op een geweldloze opvoeding.

“In meer dan 40% van de situaties van partnergeweld is er minstens één kind getuige van de gewelddaden gepleegd op één van de ouders. Deze kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Getuige zijn van geweld op een jonge leeftijd heeft nochtans verstrekkende en ernstige gevolgen op de psychische en emotionele toestand en de toekomst van een kind. Daarom moet zowel in preventie, detectie en hulpverlening van intrafamiliaal geweld het kind centraal staan”, zegt Vlaams parlementslid en eerste schepen Loes Vandromme (CD&V)

“Concreet hebben we drie actiepunten en voorstellen voor alle betrokken organisaties: een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie; de kindreflex, een instrument voor professionals om verontrustende thuissituaties te detecteren, verder uitrollen, en politieprocedures nog meer kindvriendelijk en laagdrempeliger maken”, aldus nog Vandromme.

Actie in Poperinge

“In Poperinge klopten we aan bij de lokale politie en het CLB om er een pluche knuffelhond af te geven en in gesprek te gaan. Beide instanties spelen een belangrijke rol bij de preventie en de aanpak van de gevolgen van intrafamiliaal geweld op kinderen”, vertelt het parlementslid.

De pluche knuffelhond staat er vanaf nu uitgestald als teken van hun engagement in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Tegelijk maakt deze hond de hulplijn 1712 bekender en toont hij aan kinderen dat ze op deze plaats in veilige omstandigheden kunnen spreken over geweld bij hen thuis.

Politie Poperinge helpt

Intrafamiliaal geweld is een thema dat nauwgezet wordt opgevolgd in de politiezone. Maandelijks worden cijfer bijgehouden. In het verleden was er de campagne ‘partnergeweld, dat slaat nergens op’ in samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en het Justitiehuis. De preventiedienst plant een opfrissing van deze campagne. In Poperinge werden vorig jaar 81 gevallen van intrafamiliaal geweld vastgesteld, die jaar waren er dit al 48.

CLB Poperinge helpt

Het Vrij CLB Westhoek registreert jaarlijks een 15 à 17 dossiers rond verontrustende situaties. Dat is een behoorlijk constant cijfer. Deze dossiers worden heel intensief opgevolgd: tot 200 interventies per jaar.

Meldingen rond intrafamiliaal geweld komen meestal via school/leerkrachten, omdat ze een impact hebben op het schoolgebeuren. De school maakt zich zorgen rond het verhaal dat een leerling brengt of merkt verontrustende signalen op.

In vele gevallen zijn deze gezinnen al gekend bij andere hulpverleningsdiensten zoals een OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), jeugdrechtbank, VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) en wordt het gezin al opgevolgd.

Het CLB vormt dan de brug naar de schoolse situatie. Vaak heeft de thuissituatie een grote impact op het functioneren van de kinderen op school. Leerkrachten worden gecoacht om verder in gesprek te gaan met hun leerling.

Het CLB heeft in deze een draaischijffunctie in het netwerk en overlegt met andere diensten zodat de onderwijskansen van de kinderen niet of zo weinig mogelijk belemmerd worden.

Als de situatie nieuw is, dan gaat het CLB in gesprek met de kinderen/jongeren en met de ouders. In de eerste plaats wil men de veiligheid van de kinderen garanderen. Ze proberen altijd in vrijwilligheid met het gezin samen te werken, verschillende perspectieven samen te leggen, signalen bespreekbaar te maken om zo tot oplossingen te komen.

Maar als dat niet mogelijk is, kan men de situatie aanmelden bij jongerenwelzijn of bij acuut gevaar bij het parket. Dit gebeurt altijd na overleg in team. Voor dergelijke situaties maakt het CLB zo snel mogelijk een risico-inschatting en werkt men volgens een bepaalde methodiek om tot een actieplan te komen. Dit is vertaald in een stappenplan dat gedragen is door heel Vrij CLB Westhoek.

(AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.