Geen stadslening voor basketbalclub BCO

Oostende geeft basketclub BCO geen doorgeeflening van 1,2 miljoen euro omdat het risico daarvoor niet kan afgedekt worden door een waarborg.

BC Oostende haalde een historische zege tegen Herda Burgos. © VDB

BCO vroeg aan de stad na de eerste coronagolf en met het uitzicht op een latere seizoenstart zonder publiek een lening van 1,2 miljoen euro voor exploitatie-uitgaven. Oostende informeerde zich bij het Agentschap Binnenlands Bestuur over de richtlijnen voor het verstrekken van een doorgeeflening door een lokaal bestuur aan een privé-instelling.

Aandacht voor budget

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) : “Het is belangrijk dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gerespecteerd worden en dat we handelen als een goede huisvader. Doordat het hier niet gaat over de financiering van een onroerend goed, is er geen hypotheek ter afdekking van het financieel risico voor de stad. Het risico van de stad kan niet afgedekt worden door het stellen van een waarborg. Verder moeten we ook rekening houden met de situatie waarin de stad zich bevindt. In coronatijden is extra aandacht voor het budget absoluut aan de orde.”

Algemeen directeur Marie Declerck van BCO : “Door de eerste en tweede golf van de corona moesten we de wedstrijden zonder publiek afwerken. We misten inkomsten en vroegen een overbruggingskrediet. Dat gebeurde voor het eerst in de geschiedenis van de club. We blijven samen met de stad en overheid zoeken naar een oplossing.” (efo)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.