D’Oede schole in Damme wordt culturele en toeristische ontmoetingsplek

Redactie KW

De oude gemeenteschool in Damme zal door vzw Stichting IJsberg ingericht en uitgebaat worden als artistieke uitvalsbasis. “Van 21 september tot 4 november wordt van hieruit een Kunstenfestival georganiseerd”, stelt Dams burgemeester Joachim Coens.

De voormalige gemeenteschool in de Burgstraat in Damme centrum heeft al decennialang geen schoolfunctie meer. Het gebouw werd sindsdien gebruikt als onderkomen voor diverse verenigingen en enkele boekhandels. Omdat het stadsbestuur en het OCMW, allebei eigenaar van het gebouw, de school wilden verkopen, moesten de gebruikers van deze infrastructuur een ander onderkomen zoeken.

Vastgestelde minimumprijs van 1 miljoen euro

De school behaalde echter tijdens de openbare verkoop niet de in de gemeenteraad vastgestelde minimumprijs van 1 miljoen euro en kon dus niet toegewezen worden. “Stichtting IJsberg vzw, op dat moment betrokken bij de organisatie van een Winterkunstenfestival in Damme centrum, liet toen weten voor haar werking interesse te hebben in d’Oede schole als perfecte uitvalsbasis voor het festival, maar ook voor een jaarwerking op Damse bodem die vooral in het weekend en in schoolvakanties zal plaatsvinden. “De vzw wil van deze oude school een bruisende ontmoetingsplek maken met een leescafé, een literaire shop, een atelierwerking, permanente tentoonstellingen en tijdelijke concerten en lezingen”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V).

De vzw wil van de oude school een bruisende ontmoetingsplek maken

“Vanuit cultureel-toeristisch oogpunt is het stadsbestuur dit project erg genegen. Een bijkomende troef is alvast dat het gebouw niet zal aankijken tegen een mogelijk langere leegstand, maar onmiddellijk leven in de brouwerij zal brengen”, aldus de burgemeester.

Verbeteringswerken aan het gebouw

De gemeenteraad keurde eind onlangs een concessieovereenkomst voor vijf jaar goed met de vzw IJsberg, waarbij de jaarlijkse vergoeding die de vzw de stad verschuldigd is 25.000 euro bedraagt. “De concessionaris kan ten dele de jaarlijkse vergoeding recupereren door te investeren in verbeteringswerken aan het gebouw die anders ten laste zijn van de eigenaar. Het gaat om het plaatsen van nieuwe ramen, het uitvoeren van buitenschilderwerken, herstellingswerken aan de goten en andere delen die een eventuele verkoop van het gebouw in de toekomst ten goede komen. Dat kan tot een bedrag van 100.000 euro aantoonbare en vooraf door de eigenaar goedgekeurde kosten”, gaat burgemeester Coens verder.

“Er is dus geen sprake van een betaling van 200.000 euro zoals in een huis-aan-huis verdeeld pamflet (het tijdsschriftje van N-VA, red.) werd verkondigd. De stad als eigenaar geeft netto 0 euro aan de vzw. Integendeel, de vzw Stichting IJsberg moet investeren in het gebouw zelf.”

Nieuwe editie van Kunstenfestival Damme

Naast de voornoemde jaarwerking blijft het ook de bedoeling dat de Stichting Ijsberg een nieuwe editie van het Kunstenfestival Damme organiseert. “De periode hiervoor is al vastgelegd: van 21 september tot 4 november 2018”, zegt Joachim Coens. “Wat anderen ook beweren, we werken toekomstgericht en investeren in een nieuw en boeiend cultuurtoeristisch verhaal voor Damme.”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.