Bewoners Waterwerkstraat zijn boos: “Net Romeinse heirweg”

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

De bewoners van de Waterwerkstraat willen dat hun staat heraangelegd wordt of dat tenminste de straat en voetpaden een opsmukbeurt krijgen. “Fietsen is gevaarlijk, mensen vallen en het onkruid tiert welig”, luidt het. De stad bekijkt de mogelijkheden, maar geeft niet veel hoop.

De Waterwerkstraat is een zijstraat van de Frère-Orbanstraat op de Konterdam en telt een 40-tal woningen. De bewoners van de 150 meter lange straat spreken duidelijk liever van de wijk ‘Boterput’ (butterpit) en zijn ontevreden. Met een 30-tal hebben ze een petitie ondertekend. Initiatiefneemster Maureen Boel : “Belangrijkste probleem is dat onze straat en de voetpaden in erbarmelijke staat zijn. De trottoirs moeten dringen vernieuwd worden, er zijn losliggende tegels en stenen, putten, een onverzorgd geheel en op scherpe boordstenen rijden de auto’s banden stuk. Dat geldt trouwens ook voor de fietsers. Bezie onze straat eens.”

Maureen vond heel snel medestanders, want de meeste mensen ondertekenden haar petitie. “Er is nooit omgekeken naar onze straat. We vragen een heraanleg van onze straat in het belang van de veiligheid, leefbaarheid en algemene netheid. We begrijpen dat koken ook geld kost en dat het om grote werken gaat. We vragen tenminste het egaliseren van de voetpaden.”

Onkruid en riolen

De druppel die voor de bewoners de emmer deed overlopen, was een bewonersbrief van de stad die hen vroeg de voetpaden onkruidvrij te maken. “Heel wat mensen deden dat, maar na een week kwam het onkruid terug. Inspanningen die we zelf doen, zijn tevergeefs en de stad doet niets. Er is zoveel onkruid omdat de trottoirs, in vier verschillende stenen, in zo’n slechte staat zijn”, zegt Maureen. De omliggende straten, zoals de evenwijdige Weidenstraat, kregen wel een heraanleg. “Dat willen we ook. We vernamen dat ze er niet aan beginnen omdat onder onze straat grote riolen zitten en dat een immens werk is. Dat kan best zijn, maar het zou toch geen bezwaar mogen zijn om de voetpaden en straten nu al aan te pakken.”

Jean-Pierre Vandenbulcke kaart een ander probleem aan : “Ik woon hier sinds 1974 en heb in die beginjaren nog geweten dat ze hier een asfaltlaag hebben gegoten. Het onkruid op de voetpaden tiert welig. Ik moet het elke week weg doen. De stad zou toch de voegen kunnen toe cementeren, zoals ze verderop in de straat voor één buurtbewoner deden.” Ook voor Eddy en Christiane Van den Branden, die er al 21 jaar wonen, moet er dringend iets gebeuren : “De aannemers die werken uitvoerden, lieten de straat slechter achter dan voordien. Uiteraard hebben wij ook de petitie ondertekend, want de straat doet denken aan één uit de Romeinse periode.” Ginesse Deledicque : “Ik woon hier 30 jaar. De straat ligt er zo slecht bij dat het voetpad als fietspad gebruikt wordt. Maar ook dat is niet zonder gevaar, met losliggende tegels en een gevaar voor voetgangers.” Om te staven dat de stad onvoldoende interesse zou tonen, halen ze het voorbeeld van de parkeerplaats voor mensen met een beperking aan. “Die werd aangelegd voor een bewoner, maar die is al zeven jaar overleden. Het bord bleef staan en de plaats blijft altijd leeg.”

Geen lap- en tapwerk

Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor openbare werken, kent de vraag, maar geeft weinig hoop : “ We hebben de vraag van de bewoners van de Waterwerkstraat goed ontvangen en mijn kabinet nam al contact met de initiatiefneemster van de petitie. Alle investeringsdossiers, en dus ook de heraanleg van deze straat, maken momenteel deel uit van de budgetbesprekingen. Vast staat dat lap- en tapwerk geen oplossing biedt voor de bewoners. Daarom onderzoeken we nu de budgettaire mogelijkheden en de daarbij horende timing voor de volledige heraanleg.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.