Een van de topprioriteiten in het meerjarenplan 2020-2025 en het mobiliteitsplan van Oostkamp is het zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en op weg van en naar scholen. Daarvoor zijn er al gesprekken gevoerd met de verschillende scholen, de ouderraden en met de Kindergemeenteraad.
...

Een van de topprioriteiten in het meerjarenplan 2020-2025 en het mobiliteitsplan van Oostkamp is het zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en op weg van en naar scholen. Daarvoor zijn er al gesprekken gevoerd met de verschillende scholen, de ouderraden en met de Kindergemeenteraad. Per school werd er een plan opgemaakt, waarin de ingrepen in het verkeer staan die zorgen voor de verhoging van de verkeersveiligheid van de leerlingen. Om die ingrepen te kunnen uitvoeren zijn enkele aanpassingen van het verkeersreglement noodzakelijk, die op 18 juni werden goedgekeurd. Wat opvalt zijn de vele uitbreidingen van de zone 30 of de zone 50 in alle schoolomgevingen op het Oostkampse grondgebied. Er zullen zones zijn met variabele snelheidsborden en zones waar er een permanente snelheidsbeperking zal gelden. Er komen bijkomende zebrapaden en er wordt sterk ingezet op een beter en vooral veiliger parkeerbeleid. Er wordt een fietssuggestiestrook in de Kanunnik Andriesstraat en in de Sint-Godelievestraat (fietsroute naar school) aangelegd met als doel het aanduiden van de positie van de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidremmend voor het gemotoriseerde verkeer. De schoolomgevingen veiliger maken, gebeurt in verschillende fasen. Zo zijn er ingrepen die al uitgevoerd zijn.Daarnaast is er een gemachtigd opzichter in elke schoolomgeving en werd een charter werftransport met de bouwunie afgesloten, met als doel het werfverkeer te weren in de buurt van scholen tijdens begin- en einduren van de school. Ook werden schoolroutekaarten opgemaakt met vermelding van de knelpunten, zodat ouders daarmee rekening kunnen houden bij het bepalen van de route van en naar school. Aankopen van hesjes en/of ander reflecterend materiaal voor de beveiliging van schoolkinderen worden financieel ondersteund. Ook fietsopleidingen en/of fietsexamens worden door de politie georganiseerd om de kennis en de vaardigheden van de leerlingen te bevorderen. Het gaat over praktische opleidingen langs de route naar de school. "Al deze maatregelen, die verschillen van school tot school, moeten het veiliger maken voor onze schoolgaande jeugd en we vragen ook aan de ouders om zich strikt aan deze nieuwe reglementering te houden. En vooral de wagen te parkeren waar het toegelaten is", besluit burgemeester Jan de Keyser. (GS)