Raadslid Wim Demuyt (CD&V) klaagde al eerder de in zijn ogen verkeersonveilige situatie aan bij het kruispunt Spiegelrei, Carmersbrug, Langerei en Genthof. "Ik klaag dit nog maar eens aan omdat ik vind dat het nu echt tijd wordt dat er van stadswege ingegrepen wordt", stelt Demuyt.
...

Raadslid Wim Demuyt (CD&V) klaagde al eerder de in zijn ogen verkeersonveilige situatie aan bij het kruispunt Spiegelrei, Carmersbrug, Langerei en Genthof. "Ik klaag dit nog maar eens aan omdat ik vind dat het nu echt tijd wordt dat er van stadswege ingegrepen wordt", stelt Demuyt. "Autobestuurders, buschauffeurs, fietsers en voetgangers kruisen er elkaar en dat zorgt, zeker op drukke en mooie zomerdagen, voor gevaarlijke confrontaties. Ik was onlangs getuige van een botsing tussen een busje van De Lijn en een fietser. De fietser negeerde de voorrang van rechts en de chauffeur van De Lijn die uit de Spiegelrei kwam kon de fietser niet meer ontwijken." "Het probleem is dat het daar voor fietsers niet evident is om een zicht te hebben op het verkeer dat uit de Spiegelrei komt. Het wat achteloos gedrag van sommige fietsers is natuurlijk ook een deel van het probleem maar de verkeerssituatie op zich is daar ook niet evident." "Ik pleit ervoor om het tweerichtingsverkeer voor fietsers in het Genthof aan te passen. Het fietsen van de Woensdagmarkt richting Carmersbrug zou beter verboden worden. Dit omwille van de duidelijk gevaarlijke confrontatie met het andere wegverkeer, vooral met bussen, op het einde van het Genthof en op kruispunt." "Het bestaande alternatief voor de fietsers kan behouden en gestimuleerd worden, met name het fietsen van het Jan Van Eyckplein via de Spiegelrei naar de Camersbrug. Dan moet er ook wel een betere controle komen van het foutfietsen in de Spiegelrei want al teveel fietsers rijden daar tegen de rijrichting in." "Om het voorstel nog fietsvriendelijker te maken, stel ik voor om de hobbelige Spiegelrei op te nemen in de lijst van her aan te leggen straten. Ik heb dit voorstel voorgelegd aan burgemeester Renaat Landuyt en hoop op een gunstig antwoord." We legden de kwestie zelf voor aan het stadsbestuur en daar klonk het dat de burgemeester de politie en betrokken diensten gecontacteerd heeft en hun advies afwacht. (PDV)