Omgeving Sint-Janskerk krijgt eenrichtingsverkeer, zij het voorlopig op proef

Olaf Verhaeghe

Het Kortrijkse stadsbestuur plant een proefproject met eenrichtingsverkeer in de Pieter de Conincklaan en de Graaf Gwijde van Namenstraat vlak bij de Sint-Janskerk. Die aanpassing komt er op vraag van buurtbewoners, na een inspraakronde en verkeersmetingen in de beide straten. Het eenrichtingsverkeer komt er in eerste instantie voor zes maanden, waarna een evaluatie volgt.

Zowel in de Pieter de Conincklaan als de Graaf Gwijde van Namenstraat zal het gemotoriseerd verkeer vanaf de week van 8 februari nog slechts in één richting kunnen rijden. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk op 11 januari beslist. Het gaat voorlopig om een proefproject van zes maanden dat na afloop wordt geëvalueerd. Van zodra de verkeersborden er staan, is het eenrichtingsverkeer er van kracht.

Het eenrichtingsverkeer in de buurt van de Sint-Janskerk komt er op vraag van bewoners. Volgens hen zijn de straten er te smal om er, naast geparkeerde wagens, nog te kunnen kruisen. Voetpadrijden en afgebroken autospiegels zijn de jammere gevolgen. De stad Kortrijk lanceerde daarop eind vorig jaar een grootschalige bevraging bij de bewoners van beide straten. Concreet zou de Pieter de Conincklaan eenrichtingsverkeer richting de Sint-Janskerk krijgen, de Graaf Gwijde van Namenstraat wordt dan weer een eenrichtingsstraat richting de Stasegemsestraat.

37 reacties

Via Kortrijk Spreekt, de V-texbrievenbus, mails en telefoons kwamen uiteindelijk 37 reacties binnen, waarvan twee van mensen die niet in een van beide straten wonen. De overgrote meerderheid, 29 van de in totaal 35 bewoners die reageerden, toonde zich voorstander van het eenrichtingsverkeer. Zes anderen waren tegen. Daarop besloot de stad dat er in de buurt een groot draagvlak is voor het proefproject met eenrichtingsverkeer. Bovendien blijkt uit verkeerstellingen van april 2016 dat noch de druk noch de snelheid in beide straten voor problemen zorgen.

Blijkt na zes maanden proefproject en een nieuwe verkeersmeting dat het eenrichtingsverkeer positief wordt geëvalueerd, dan is de kans groot dat de Pieter de Conincklaan en de Graaf Gwijde van Namenstraat definitief eenrichtingsstraten worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.