De stad organiseerde eerder een infovergadering voor omwonenden. "Uit een bewonersbrief van Infrabel bleek namelijk dat het haar bedoeling is om de overweg te sluiten", aldus het stadsbestuur. "De regelmatige aanrijdingen tegen de signalisatie en problemen rond verkeersveiligheid kunnen de sluiting va...