Spoorwegbeheerder Infrabel wil de overweg in de Sint-Jansstraat definitief afsluiten voor alle verkeer. "De reden waarom deze overweg dichtgaat, is uiteraard omwille van de veiligheid", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. "Door zijn korte bocht is de overweg immers een heel gevaarlijk punt is. Ongevallen met slachtoffers zijn er gelukkig nog niet gebeurd aan deze overweg maar in tussen 2004 en 2018 werd er wel veertien keer een slagboom afgereden door een voertuig. Meer in het algemeen zorgt een overweg minder voor minder kruisingen tussen het treinverkeer en het wegverkeer wat goed is voor de veiligheid. Bovendien komt dit ook de stiptheid ten goede. Er zijn minder potentiële incidenten."
...

Spoorwegbeheerder Infrabel wil de overweg in de Sint-Jansstraat definitief afsluiten voor alle verkeer. "De reden waarom deze overweg dichtgaat, is uiteraard omwille van de veiligheid", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. "Door zijn korte bocht is de overweg immers een heel gevaarlijk punt is. Ongevallen met slachtoffers zijn er gelukkig nog niet gebeurd aan deze overweg maar in tussen 2004 en 2018 werd er wel veertien keer een slagboom afgereden door een voertuig. Meer in het algemeen zorgt een overweg minder voor minder kruisingen tussen het treinverkeer en het wegverkeer wat goed is voor de veiligheid. Bovendien komt dit ook de stiptheid ten goede. Er zijn minder potentiële incidenten."Aanvankelijk was het stadsbestuur van plan om akkoord te gaan met de maatregel, maar een infovergadering met omwonenden en aangelanden afgelopen zaterdag bracht het college van burgemeester en schepenen op andere gedachten. "We hadden een vergadering met Infrabel in het kader van de plannen om de stationsomgeving op te waarderen", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) op de Poperingse gemeenteraad van maandagavond. "Op die vergadering bracht Infrabel onverwacht ook aan dat ze werken plannen aan de overweg in de Sint-Jansstraat en dat ze het liefst de overweg definitief willen sluiten voor alle verkeer. Dat was een drietal weken geleden, dus veel tijd om de gevolgen van de sluiting te onderzoeken en in overleg te gaan met de omwonenden was er niet."Uiteindelijk werd er zaterdagvoormiddag een infovergadering georganiseerd voor de omwonenden. Daarin kwam er veel weerstand tegen de sluiting van de overweg. "Daardoor konden we de argumenten pro en contra beter afwegen", zei de burgemeester. "Op die vergadering heb ik toch mijn wenkbrauwen gefronst toen mensen ruiterlijk toegaven dat ze daar zware verkeersovertredingen doen. Men mag natuurlijk niet van ons verwachten dat we verkeersovertredingen zullen toedekken door onze besluitvorming. Omwonenden bevestigden ook dat de signalisatie minstens één keer peer jaar wordt aangereden, met schade tot gevolg. Het feit dat de Sint-Jansstraat veel wordt gebruikt als sluipweg is ook niet goed. Anderzijds hadden we ook begrip voor de tegenargumenten: de omrijfactor blijft groot en er was geen tijd om onderzoek te doen op de impact van de maatregel op het rondpunt aan de Iepersesteenweg."Op de agenda van de gemeenteraad stond eerst dat het schepencollege vroeg om de sluiting goed te keuren, maar op het laatste moment besliste de burgemeester, in overleg met de schepenen, om alsnog een amendement toe te voegen waarin ze toch negatief adviseren. "We hebben moeten vernemen dat Infrabel ook een brief naar de omwonenden stuurde waarin de sluiting naar voren gebracht wordt als een vaststaand feit. Ook het bord dat de onderhoudswerken signaleerde werd aangepast. De einddatum werd gewoon geschrapt. We kunnen niet ontkennen dat we daar misnoegd over waren. Wat heeft het dan nog voor zin dat men onze mening vraagt?"De burgemeester maakt zich echter weinig illusies. "Infrabel is eigenaar van de spoorweg en de berm. Zij hebben onze goedkeuring niet nodig om de overweg af te sluiten, dus ik denk dat ze gewoon hun goesting zullen doen. Door onze goedkeuring te vragen, wilden ze wellicht de zwarte piet naar het stadsbestuur doorschuiven. Daar doen wij echter niet aan mee.""Dat betekent dat het college op stappen terugkeert", reageerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). "Dat is op zich lovenswaardig, maar dat neemt niet weg dat het college steken liet vallen. De vergadering met Infrabel was al op 5 september. Dat het duurde tot 28 september om in overleg te gaan met de bewoners is niet goed. Er zijn heel veel vragen gekomen en een aantal omwonenden hebben ondertussen juridische bijstand genomen. Ze hebben een aantal pertinente argumenten. De overweg werd blijkbaar ook veel gebruikt door fietsers, ruiters en landbouwers. Die worden nu naar het drukke en gevaarlijke rondpunt op de Iepersesteenweg gestuurd. Voor een aantal mensen heeft de sluiting ook een invloed op hun inkomen, waardoor hun broodwinning in het gedrang komt. Dat het stadsbestuur nu ongunstig adviseert is goed, maar wat zal het resultaat zijn? Blijft de overweg nu gesloten?"In het verleden al heeft u al meermaals gepleit om te luisteren naar bewoners", reageerde burgemeester Christof Dejaegher gepikeerd. "Dat hebben we gedaan, maar dan vindt u het toch nodig om mensen met de vinger te wijzen. Ze hebben niet gezegd of ze gaan luisteren of niet luisteren, maar dit negatief advies is toch een minpunt voor Infrabel. Ik vermoed dat we weinig kans maken om de overweg open te houden, maar als ze sluit zal het niet aan de stad liggen."