https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

‘Geen knik in Driekerkenstraat’ heeft twee alternatieven voor omstreden knip klaar: “Wij hopen op nog verder overleg”

Olaf Verhaeghe

De actiegroep ‘Geen knik in de Driekerkenstraat’ heeft haar onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de knip op het einde van de Bissegemse straat af. “Wij hebben twee voorstellen die én de straat verkeersveiliger en leefbaarder maken én die bijzonder moeilijk te verteren knip schrappen, klaar”, klinkt het bij Arne Beerens en Rebecca Kints. Zij willen nu met hun studiewerk en de petitie tegen de knip – meer dan 1.000 keer ondertekend – op bezoek bij bevoegd schepen Axel Weydts (SP.A).

Sinds eind vorig jaar kanten buurtbewoners en andere betrokkenen zich tegen de geplande knip in de Driekerkenstraat ter hoogte van garage Bartier waardoor autoverkeer niet langer vanuit Marke richting het centrum van Bissegem zou kunnen rijden. Die knip maakt deel uit van de grootschalige herinrichting van de Driekerkenstraat die van de bij momenten drukke straat een fietsstraat met groen, voldoende parking en brede voetpaden moet maken.

Niet tegen herinrichting, wel tegen knip

“Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet, absoluut niet, tegen die herinrichting. De Driekerkenstraat zal er een pak aangenamer, leefbaarder en vooral veiliger op worden”, stelt Rebecca Kints die optreedt als woordvoerder namens de actiegroep ‘Geen knik de Driekerkenstraat’. “Dat zal de buurtbewoners, de handelaars, de schoolgaande kinderen hier allemaal ten goede komen. Velen proberen ons weg te zetten als boemannen, als rabiate tegenstanders van verkeersveiligheid. Dat is niet het geval.”

“Wel hebben we een probleem met de knip op het einde van de Driekerkenstraat”, pikt Arne Beerens, ook lid van de actiegroep, in. “Dat is een asociale maatregel die twee met elkaar verbonden gemeenten (Marke en Bissegem, red.) plotsklaps van elkaar afsnijdt. Volgens ons zijn er wél voldoende mogelijkheden om én de straat verkeersveiliger te maken én het autoverkeer in beide richtingen te behouden.”

De actiegroep werkte daarom twee concrete voorstellen uit en is van plan om die ook voor te leggen aan Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). “Wij hadden in januari al een vrij constructief gesprek met de schepen, maar op het einde gaf hij opnieuw aan niet te zullen afwijken van de huidige plannen”, aldus Rebecca verder. “Bovendien komt er op onze heel concrete vragen zelden een concreet antwoord. Ook ons alternatief is niet heilig, maar wij hopen toch dat het stadsbestuur alsnog écht wil luisteren en bereid is tot een zeker compromis.”

Alternatief 1: fietsstraat zonder knip een kans geven

Het eerste voorstel vertrekt van de huidige plannen voor een fietsstraat, met het geplande groen en het behouden van de parkeerplaatsen. Alleen komt er geen knip, alleszins niet meteen. “Wij stellen voor dat alle voorbereidingen voor een knip worden getroffen, maar dat het eerste jaar het autoverkeer nog kan passeren”, duidt Arne Beerens. “Tijdens dat jaar kunnen dan systematisch officiële verkeerstellingen worden georganiseerd om de druk te meten.

De actiegroep is immers niet overtuigd van de metingen die het studiebureau in april 2018 liet uitvoeren. “Het ging om twee weken in een periode met veel werken in de buurt”, zegt Rebecca Kints. “Alles behalve representatief, vinden wij. De tellingen die we voorstellen, kan je zien als een correcte, grondige studie van de nieuwe situatie, mét de fietsstraat. Op basis daarvan wordt dan bepaald of een knip effectief noodzakelijk blijkt.”

De fietsstraat zonder knip wordt gekoppeld aan een aantal extra ontmoedigende maatregelen aan de Overzetweg zoals een zone 30 en verkeerskussen. Daarnaast zouden er ook aanmoedigingen, via wegbewijzering en informatieborden, voor de route via de R8 moeten komen.

Het volledig uitgewerkte alternatief vind je hier .

Alternatief 2: dubbel fietspad in Driekerkenstraat

Het tweede alternatief wijzigt de plannen wat meer: het bestaande ontwerp blijft de basis, maar er komt een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de basisschool Sint-Vincentius. De Driekerkenstraat wordt geen fietsstraat, maar krijgt wel de inriching van een trage weg. Op de smallere stukken worden de parkeervakken als obstakels op de rijstrook geplaats, waardoor voldoende plaats komt voor het fietspad.

“De brede voetpaden en het groen blijven uiteraard behouden, en op een 7-tal parkeerplaatsen na behouden we ook alle parking”, stelt Arne Beerens. “Met de parking Rietput, de parking Vlienderkouter en de parking vlak bij het woonzorgcentrum en de school is er bovendien nog voldoende plaats.”

In dit voorstel verdwijnt volgens de actiegroep de noodzaak voor een knip. Om het oversteken voor fietsers – van dubbelrichtingfietspad naar fietspaden in enkele richting – vlak voor de brug veilig te organiseren, kijkt men naar het voorbeeld van de fietssnelwegen. “Een smallere doorgang voor autoverkeer gekoppeld aan voorrang voor overstekende fietsers: het werkt in Zwevegem. Wij zien het perfect mogelijk om dat ook hier aan te leggen”, klinkt het.

Ook in dit alternatief worden ontmoedigende maatregelen aan de Overzetweg en begeleiding richting R8 voor doorgaand verkeer, voorzien.

Alle detailinformatie over het tweede alternatief van de actiegroep vind je hier .

Petitie overhandigen

“Op basis van deze voorstellen hopen wij het gesprek met schepen Weydts opnieuw te kunnen openen”, zeggen Rebecca en Arne. “Nogmaals: wij zijn niet de roepers die men van ons wil maken. Het is altijd onze bedoeling geweest om samen tot een gedragen oplossing te kunnen komen. Bovendien staan we niet alleen in onze overtuiging, dat bewijst onze petitie die intussen door 1.042 mensen is ondertekend. Meer dan de helft van hen zijn Bissegemnaren, bijna 40 procent zijn inwoners uit Marke. Wij hopen die petitie te kunnen overhandigen, als de start van verder constructief overleg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts is de actiegroep dankbaar voor hun initiatief en toont zich absoluut bereid om opnieuw in gesprek te gaan. “We gaan blijven luisteren, maar ik moet ook eerlijk zijn: op dit moment ligt er niets op tafel wat wij eerder nog niet hebben onderzocht. We hebben alle – echt alle – mogelijke alternatieven bekeken en het blijkt niet werkbaar. Er zijn in dit dossier twee basisvereisten: verkeersveiligheid en leefbaarheid voor Bissegem. Ik begrijp de zorgen en de twijfels, maar je moet kijken naar wat je in de toekomst in de plaats krijgt.”

“Een dubbelzijdig fietspad lukt niet omdat je een te rechte straat krijgt, zonder ruimte voor groen, zonder parkeerplaatsen”, gaat de schepen al kort in op de voorstellen. “Dat bleek uit onze haalbaarheidsstudies. En een fietsstraat zonder knip kan niet functioneren omdat je zonder die knip de drukte en dus de files niet weghaalt. We moeten van de Driekerkenstraat opnieuw een woonstraat maken, in plaats van een parallelweg van de R8. Ik ben en blijf zwaar overtuigd van de keuze die we hebben gemaakt. En ik voel me ook bijzonder gesteund: door de schoolgemeenschap, door de directie, door de Okra, door Unizo, door de mensen van het woonzorgcentrum, door de Bissegemnaren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten