Burgemeester Dirk De fauw reageert op kritiek op nieuw Brugs bussenplan: “Dit is helemaal geen achteruitgang van het openbaar vervoer, integendeel”

De bushalte aan het VTI in de Zandstraat in Sint-Andries is een van de haltes die verdwijnt. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Er is nogal wat commotie over het nieuw bussenplan dat op 1 juli in Brugge in werking treedt. Zo vraagt Dirk Michiels, voormalig mobiliteitsambtenaar bij de stad Brugge, dat de invoering van het plan uitgesteld wordt. Brugs burgemeester De Fauw noemt die kritiek ‘stemmingmakerij’.

“Die kritiek van de al tien jaar gepensioneerde mobiliteitsambtenaar van de stad Brugge op het nieuw bussenplan verrast me”, reageert Dirk De fauw. “Er was de voorbije jaren in het college en de gemeenteraad steeds consensus over ons nieuw openbaar vervoerplan. Ook onze adviesraden werden hierin gekend. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er hier aan negatieve sfeerschepping gedaan wordt.

Spanningen met De Lijn

“Het is geen geheim dat in de vorige legislatuur de spanningen met De Lijn hoog opliepen. In 2015 keurde de gemeenteraad een motie goed op voordracht van toenmalig burgemeester Renaat Landuyt. De motie pleitte voor minder bussen in diverse winkelstraten in de binnenstad, waar er toen op sommige momenten tot 450 bussen per dag reden. Ook deze legislatuur kregen we nog klachten van bewoners uit bijvoorbeeld de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat, De Langerei … over het teveel aan bussen in hun straat.”

Basisbereikbaarheid

“Dat er vanaf 2019 bij De Lijn eindelijk beweging komt is te danken aan het nieuwe Decreet Basisbereikbaarheid van toenmalig minister van mobiliteit Ben Weyts. Bij de start van deze legislatuur grepen we deze nieuwe kans dan ook aan om zowel een nieuw bussenplan als elektrische bussen te bepleiten.”

“Met succes want één jaar later ligt een nieuw plan op tafel én waren er formele toezeggingen van minister Lydia Peeters dat Brugge compacte elektrische bussen ging krijgen. We zijn de beide ministers daar ook dankbaar voor.

“Waarom is ons bussenplan effectief anders? We werken hier nu in het Vlaamse Decreet Basisbereikbaarheid. Dit betekent dat er nu gekeken wordt waar de vraag naar openbaar vervoer het grootst is. En meteen wil ik dan ook de sfeermakerij bestrijden. Nee, het plan betekent geen achteruitgang.”

Vraag geroriënteerd

“Het principe “vraag georiënteerd” garandeert dat voor het overgrote deel van de Bruggelingen het plan ofwel een status quo of zelfs een verbetering betekent. De spreekwoordelijke stille massa kan je zeggen. Ook De Lijn hield vanuit het principe “vraaggeoriënteerd” steeds de blik op de reizigerscijfers om zo geen populaire haltes te schrappen en “slechts” te snijden in minder populaire haltes.”

“Dit was onder meer de keuze om de halte Boudewijnpark te schrappen: deze kende negen opstappers op een weekdag. Ter vergelijking de halte Sint-Kruis Kerk – die versterkt wordt als knooppunt – kent op een weekdag 326 opstappers.

Budgetneutraal

Hierbij wil ik ook wijzen dat de Vlaamse Regering geen euro meer voorziet voor het nieuwe bussenplan. Budgetneutraliteit heet dat. Dit maakt dat je niet enkel de spelregels “Basisbereikbaarheid” moet volgen, maar ook dat je hierbij je plan moet trekken met hetzelfde budget als vroeger.”

“Tja, dan is het onvermijdelijk dat er ook een bluts bij de buil ontstaat zoals bijvoorbeeld bij BLOSO en Westervier. Telkens als we dit opmerkten was het standaardantwoord steeds : “wat moet er dan elders geschrapt worden ?”. Budgetneutraliteit betekent dat waar er iets bijkomt qua aanbod je iets moet schrappen of dat je zelf met geld over de balk moet komen.”

“Wat we bijvoorbeeld zullen doen door te investeren in een eigen kleine elektrische centrumshuttle in onze binnenstad omwille van het niet langer bedienen van de wijken rond de Katelijne- en Gentpoort en de Vlamingdam.”

Geen stermodel meer

“Het was én is voor mijn college en voor de gemeenteraad – als ik terugdenk aan de motie uit 2015 – uitgesloten dat het ster-model behouden zou blijven: een model waarbij alle stadslijnen ook door de binnenstad rijden, de leefbaarheid in de poortstraten onder druk zetten, vertragingen oplopen voor gedraaide bruggen, busreizigers die van het station naar de deelgemeentes tijd moeten verliezen in een file-gevoelige doortocht van een deels autoluwe centrum.”

“Wij wensen niet meer dat de wegen in de binnenstad stukgereden worden door een resem achter elkaar volgende maar quasi lege bussen. We opteren duidelijk voor minder bussen in de binnenstad maar bussen waar dan ook veel volk op zit.”

Elektrische bussen

“We zijn blij dat De Lijn op onze vraag koos voor elektrische bussen. En ja, ik ben de eerste om te zeggen dat ze nog compacter – nog kleiner mochten zijn. Maar De Lijn heeft omstandig aangetoond dat je dan in de problemen komt naar de capaciteit om bezoekers van de binnenstad op hun bestemming te brengen. De enige oplossing is dan om dubbel zoveel kleine busjes in te zetten maar dan kieper je terug de basispremisses naar leefbaarheid van onze binnenstad en budgetneutraliteit over boord.

“Ondertussen maakten wij als stad ook 2 miljoen euro vrij om onze haltes toegankelijker te maken. Bijna wekelijks wordt een nieuwe of een verbeterde toegankelijke halte opgeleverd.”

Communicatie

Dirk De fauw beseft dat de opgave nu uiteraard wordt om goed uit te leggen dat er een nieuw bussenplan is: “Vandaar dat we ook sterk inzetten op communicatie en informatie. Dit stap voor stap. Van algemene naar steeds meer concrete informatie. Zo kwam er reeds uitgebreide info in ons stadsmagazine, ook in de volgende stadsmagazines volgt er meer info.”

“Er vinden een reeks infomomenten in de dienstencentra plaats. Er is een landingspagina met uitgebreide info: www.brugge.be/doorendoor. Ook De Lijn zorgt voor een uitgebreide communicatie en lanceert een app hoe je route zelf kan inplannen. De informatie wordt bewust stelselmatig – en parallel aan de inspanningen van De Lijn zelf – opgebouwd en intensiever.”

Way to go

“We zetten dan ook vooral in op communicatie in korte aanloop naar de start van het nieuwe bussenplan op 1 juli. Dit is unaniem door communicatie-experts als the way to go naar voor geschoven. Het heeft immers geen zin om maanden op voorhand mensen in te lichten over iets dat ze nu nog dagdagelijks gebruiken.”

“Vandaar ook dat 1 juli bewust gekozen is. Geen stress voor de studenten door een datum midden in het schooljaar. Wel een datum die toelaat om in de zomermaanden het nieuwe bussenplan en uurregeling eigen te maken.

Geen uitstel

“Een uitstel van het bussenplan is niet meer mogelijk. Temeer ook dat dit niet enkel een aangepast bussenplan betekent voor Brugge, maar ook gepaard gaat met een aangepast bussenplan elders in Vlaanderen. Zo rijdt de kernnet-lijn op de Maalse Steenweg door tot in Gent …

Tot slot, Vlaanderen heeft ons beloofd dat er een grondige evaluatie zal zijn van het nieuwe bussenplan. Voor ons zal dit geen kwestie zijn van vestzak – broekzak omwille van budgetneutraliteit. Wel zullen we dit nogmaals aangrijpen om ook te pleiten voor meer budget voor het openbaar vervoer”, aldus Dirk De fauw.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier