Autoluwere Oostendse binnenstad begint dit najaar

Voor het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg waarschuwt schepen Anseeuw dat wonderoplossingen niet bestaan. © Peter MAENHOUDT
Leen Belpaeme
Leen Belpaeme Medewerker KW

Vanaf het najaar zet Oostende de eerste grote ingrepen om het centrum autoluwer te maken en er een grote fietszone in te voeren. Dat zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). Anseeuw waarschuwt tegelijk dat het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg niet meteen kan opgelost worden. Mobiliteit is een heet hangijzer in Oostende. De badstad kampt al enkele jaren met een grote parkeerdruk op drukke toeristische dagen en ook de drukte op enkele invalswegen, zoals de Torhoutsesteenweg, is al langer een ergernis.

Heel veel punten in het Oostendse bestuursakkoord hebben te maken met mobiliteit. Het stadsbestuur kondigde drie jaar geleden aan dat het een nieuw mobiliteitsplan zou uitwerken. “We zijn volop bezig met de opmaak van een totaalvisie”, aldus schepen Anseeuw. “We hadden kunnen kiezen om ad hoc enkele snelle oplossingen in te voeren om de mensen het gevoel te geven dat we ermee bezig zijn, maar in de plaats daarvan namen we de tijd om aan een uitgebreide visie te werken.”

“We hebben in eerste plaats ook mensen gezocht die gespecialiseerd zijn in mobiliteit om onze eigen organisatie te versterken. Er is daarom een mobiliteits- én een fietsambtenaar aangeworven. Er zijn ook al heel wat zaken gerealiseerd, zoals meer fietsstraten, en het zwaar verkeer weren tijdens de schoolspitsuren.”

Betere circulatie

Het stadsbestuur wil van Oostende een leefbare stad maken. “Mobiliteit is daar een onderdeel van, geen doel op zich. Momenteel neemt de verkeersafwikkeling veel ruimte in. We moeten de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk invullen en die ook in vraag durven stellen. Zo beslisten we bijvoorbeeld al om de Alfons Pieterslaan her in te richten. Die plannen zijn nog niet klaar, maar we willen een beter evenwicht tussen autoverkeer en aangenaam vertoeven in de straat”, licht Anseeuw toe.

Björn Anseeuw: “Nog dit jaar nemen we het parkeren weer in eigen handen.”
Björn Anseeuw: “Nog dit jaar nemen we het parkeren weer in eigen handen.” © Peter MAENHOUDT

De stad wil ook delen van de stad beter bereikbaar maken, zodat er minder kilometers nutteloos gereden worden. “De circulatie moet beter. Nu heb je mensen die lang rondrijden op zoek naar een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het centrum, anderzijds rijden mensen soms onnodig kriskras door de stad. We willen de grote assen identificeren en bekijken hoe we die kunnen verbeteren. Zo zullen ook de wijken leefbaarder worden. Op bepaalde plaatsen moeten we het evenwicht herstellen. We werken daarom aan een fietszone in het centrum. Auto’s zijn nog welkom, maar krijgen niet langer absolute voorrang.”

Parkeren

Een van de eerste concrete acties die eraan komen is dat de stad parkeren weer in eigen handen zal nemen. “Eind dit jaar nemen we de ongeveer 4.000 bovengrondse parkeerplaatsen terug in eigen handen. We willen opnieuw regisseur worden over onze eigen stad wat parkeren betreft. Nu zijn we daarvoor te veel afhankelijk van een privébedrijf. We willen goed onderbouwde maatregelen en daarom zijn we vorig jaar in oktober gestart met een uitgebreid parkeeronderzoek. We bekijken welke parkeerplaatsen we hebben, welk regime daar geldt, maar ook hoe die gebruikt worden.”

De stad heeft daarnaast ook al beslist dat er in nieuwe bouwprojecten in wandelzones geen parkeergarages meer mogen voorzien worden. “Anders moet je altijd doorgang blijven verlenen aan de auto. We moeten daarom wel werken aan alternatieven. Zo komt er een nieuwe randparking aan het Maria-Hendrikapark. Ook de NMBS-parking is onderbenut. We houden het Stationsplein bewust verkeersvrij, maar daar komt veel reactie op. Nog te weinig mensen weten hoe handig de NMBS-parking is, ook om mensen af te zetten en op te halen.”

Autoluw centrum

Voor het autoluw centrum is het wachten tot het najaar. “Ik hoop dat we in het voorjaar het studiewerk kunnen afronden en na de zomer beginnen met de uitvoering. We spitsten het plan nu toe op twee zones. Je hebt enerzijds het historisch centrum, daarnaast heb je ook de zone tussen Leopold II-laan en Alfons Pieterslaan. We willen niet dat ingrepen in de ene zone vervelende gevolgen hebben voor de tweede zone. We zullen met enkele proefopstellingen werken”, licht Anseeuw toe. De schepen benadrukt dat Oostende wel een gastvrije stad voor alle weggebruikers wil blijven en dus de auto niet volledig zal bannen.

Sommige dossiers kunnen niet meteen opgelost worden. Dat geeft de schepen ook toe. “De files in de Torhoutsesteenweg zijn een terechte ergernis, maar we zijn hiervoor afhankelijk van het Agentschap Wegen en Verkeer, omdat dit een gewestweg is. Zij zijn bezig met een studie voor de ontsluiting van Oostende. We zijn nog altijd in blijde verwachting van de resultaten, maar ik verwacht ook geen wonderoplossing. De file, dat zijn wij allemaal. Een stad als Oostende heeft maar de ruimte die ze heeft om ontsloten te zijn. Ik ben er wel van overtuigd dat een stuk ringweg tussen Torhoutsesteenweg en A10 een ongelofelijk verschil zou maken, maar dat kan je niet meteen realiseren. Er worden nu verschillende scenario’s onderzocht.”

Karel Labens” (Vooruit): “Te weinig gebeurd in voorbije drie jaar”

Karel Labens (Vooruit) ziet dat heel wat punten uit het bestuursakkoord, zoals het nieuwe mobiliteitsplan, nog niet gerealiseerd werden. “We zijn drie jaar verder en we hebben nog altijd geen plan gezien. De verkeerscommissie is in de voorbije drie jaar zelfs nog niet samengekomen. Vroeger was dat vier tot vijf keer per jaar. We merken ook dat er weinig interactie is tussen stadsbestuur en inwoners. Dat stond nochtans ook in het bestuursakkoord. We hebben al zaken aangehaald in de gemeenteraad. Er wordt als antwoord altijd uitgepakt met cijfertjes, maar niet in dialoog gegaan met de bewoners. De ambitie was ook om de fietsstad van Vlaanderen te worden, ook daar is nog heel veel werk. Er gebeuren inspanningen, zoals het invoeren van een zone 30, de fietsstraten en de schoolomgevingen, maar ze komen niet in de buurt van hun ambitie op het vlak van de fietsstad.”

De files in de Torhoutsesteenweg zijn ook voor Labens een belangrijk punt. “De problemen waren er al in het verleden, maar schepen Anseeuw had bij de verkiezingen beloofd dat als hij aan de macht kwam, er een oplossing zou komen. Drie jaar verder is er nog niets gebeurd. Wat de randparkings betreft aan het Bosje en Zandvoorde, is er ook nog heel wat werk. We willen de meerderheid tijd geven, we beseffen dat dit werk vergt, maar horen nu helemaal niets. We polsten regelmatig al eens en het antwoord is steeds dat ze ermee bezig zijn. We weten dat wel, maar hadden toch verwacht dat de verkeerscommissie tenminste al eens betrokken werd en we in dialoog konden gaan”, merkt Labens op.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.