Fluvius deed in mei al een aanbod aan de gemeentebesturen voor wat betreft het beheren van de openbare verlichting en in het bijzonder de slimme verledding met alles wat daaraan gelinkt is.
...

Fluvius deed in mei al een aanbod aan de gemeentebesturen voor wat betreft het beheren van de openbare verlichting en in het bijzonder de slimme verledding met alles wat daaraan gelinkt is."Er zit heel wat muziek in het aanbod", vond Elke Casier. "De verledding van de straatverlichting moet een van de prioriteiten van de komende jaren worden. De energiebesparing is uiteraard een belangrijk argument, maar de verledding zou bijkomend de mogelijkheid bieden om de straatverlichting slim aan te sturen. Op die manier zou er bijvoorbeeld voor gezorgd kunnen worden dat er op bepaalde, volstrekt donkere plaatsen 's nachts weer verlichting voorzien is, desnoods een minder intens licht. Er kan een slim lichtplan voor de stad opgesteld worden in plaats van het huidige systeem waarbij enkel de mogelijkheid bestaat om alles ineens te verlichten of alles ineens te doven.""Het aanbod omvat ook architectuurverlichting en dat brengt ons bij de stadskernvernieuwing", vervolgde het raadslid. "De verlichting van de pleinen en de gebouwen zal aan de beleving bijdragen. Mijn concrete vraag is of dit aanbod al grondig bekeken werd. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wanneer zal dit dan wel gebeuren? Wordt er rekening gehouden met de timing van de stadskernvernieuwing?""We hebben het aanbod van Fluvius om de verledding van de openbare verlichting in een versneld tempo te realiseren, al onderzocht, want het is een meerwaarde op het vlak van energiebesparing", antwoordde schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). "Intussen reikte Fluvius ons al bijkomende simulaties op maat van Torhout aan, rekening houdend met de vernieuwingen die de komende legislatuur aan de orde zijn. Daar hoort de stadskernvernieuwing bij. Tijdens een van de komende gemeenteraadszittingen zal dit dossier op de agenda geplaatst worden."