Fluvius deed in mei al een aanbod aan de gemeentebesturen voor wat betreft het beheren van de openbare verlichting en in het bijzonder de slimme verledding met alles wat daaraan gelinkt is.
...