Zwevegem zaait gratis braakliggende terreinen in: “Bloemenweides hebben belangrijke meerwaarde”

Aan het Gemeentepunt is een mooie bloemenweide ingezaaid. © geert vanhessche GJZ
Redactie KW

Het gemeentebestuur van Zwevegem zet verder in op biodiversiteit en wil nu braakliggende stukken grond inzaaien om ze om te vormen tot mooie bloemenweides.

Eén van de pijlers van het lokaal klimaatplan is het verhogen en verbeteren van de biodiversiteit. Dit kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld door bloemenweides op privaat domein aan te leggen.

Als eerste in de brede regio wil de gemeente hiervoor een stimulerende rol opnemen. “We zijn van oordeel dat het aanleggen van bloemenweides, ook wel zoemrijke plekken genoemd, een belangrijke meerwaarde biedt op veel vlakken. Het biedt een veilige haven voor tal van nuttige en vaak bedreigde insecten en het geeft het een zinvolle invulling aan braakliggende percelen die vaak een ‘vage’ invulling kennen.

Tegelijk biedt elke kleine plek die vergroend wordt een positief effect op de waterhuishouding en de temperatuur in elke straat. Dat die plek daarbij een fraai uitzicht krijgt, biedt extra belevingswaarde in een buurt”, zegt burgemeester Doutreluingne.

Elke plek die vergroend wordt, biedt extra belevingswaarde in de buurt – burgemeester marc Doutreluingne

Met het nieuw initiatief van de bloemenweides op privaat terrein in de dorpskernen en in bebouwde gebieden, wordt resoluut gekozen voor een soort publiek-private samenwerking.

“Het perceel wordt kosteloos ter beschikking gesteld door de private eigenaar of gebruiker aan de gemeente, die vervolgens instaat voor het zaaiklaar maken en het inzaaien met bloemenmengsels. Dat gebeurt uiteraard op kosten van het lokaal bestuur. Daarna ziet de inwoner, samen met de gemeente, verder toe op het onderhoud ervan”, legt de burgemeester uit.

Stimulans

Er wordt dus resoluut gekozen om de aanleg te realiseren door het gemeentebestuur in plaats van een financiële tegemoetkoming aan te bieden. “Zo wordt de burger nog actiever gestimuleerd en ontzorgd van de praktische beslommeringen waarvoor hij in de meeste gevallen geen tijd heeft of niet uitgerust is. Dit project resulteert dus in een win-winoperatie waarbij de inwoners en de gemeentediensten hand in hand werken voor een betere leefwereld in de Zwevegemse kernen en wijken.”

Praktisch bekeken wordt rekening gehouden met percelen met een minimum oppervlakte van 350 m² en een maximum van 3.500 m², voornamelijk in de bewoonde omgevingen en met uitsluiting van de agrarische gebieden. (GJZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.