Werken in Oostkerke starten in maart: buitenschoolse kinderopvang Den Hoorn naar Zaal der Rozen

Er staan heel wat infrastructuurwerken op de agenda in 2022. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

In Den Hoorn verhuist de Buitenschoolse Kinderopvang van de oude pastorie, die afgebroken wordt, naar de Zaal der Rozen en het toeristisch onthaal in Huyse De Grote Sterre in Damme krijgt een facelift. In maart gaat de dorpskernvernieuwing in Oostkerke van start.

Op de digitale gemeenteraad van 23 december stelde schepen van Financiën Bart Desutter (CD&V+) de halfjaarijkse aanpassing van de financiële meerjarenplanning 2020-2025 voor, met focus op projecten die in 2022 worden uitgevoerd of althans opgestart. Zoals de start met de geplande opwaardering van Sportpark ’t Veld in Sijsele. “Voor de buitensportinfrastructuur daar – voornamelijk in functie van het voetbal, zoals voor een nieuwe tribune – hebben we een budget van 1,240.000 euro in petto”, zegt schepen Desutter.

Verder krijgt ook Huyse De Grote Sterre in Damme centrum, het onderkomen van de toeristische dienst, een grondige facelift. Het onthaal wordt toegankelijker gemaakt en voorzien van een shop waar gadgets en streekeigen producten verkocht worden. Daarvoor wordt 300.000 euro voorzien, waarvan 100.000 euro gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen. “Nog in Damme centrum worden de renovatiewerken aan het stadhuis verder gezet. We zijn echter genoodzaakt het budget met 155.000 euro op te trekken, rekening houdend met een prijsstijging van 25 procent en 13 procent voor ereloon voor de ontwerper.”

In Oostkerke zal de dorpskern volledig worden vernieuwd

Nog niet eerder bekend gemaakt is de verhuis van de Buitenschoolse Kinderopvang in Den Hoorn, parochie Sint-Rita. Die huist nu nog in de oude pastorie maar de infrastructuur voldoet niet meer en zal worden afgebroken om de kinderopvang dan te verhuizen naar een gedeelte van parochiezaal Zaal der Rozen vlakbij. “Voor deze operatie voorzien we 200.000 euro maar het is nog niet helemaal uitgeklaard hoe dit concreet zal lopen. Mogelijk gaan we over tot een erfpachtovereenkomst met de eigenaar van deze parochiezaal (de Decanale Werken Brugge, red.)”, verduidelijkt schepen Desutter. Nog in Den Hoorn staat de vernieuwing van de dorpskern op het programma. De totale kostprijs wordt geschat op 1,700.000 euro. En het stadsbestuur trekt ook nog eens 20.000 euro uit voor een kunstwerk op het kerkplein daar.

Vernieuwde dorpskern

De grootste infrastructuurwerken van deze legislatuur zijn voorzien voor Oostkerke, waar de dorpskern volledig wordt vernieuwd. “Deze werkzaamheden gaan in maart 2022 van start en hiervoor staat 3,336.687 euro ingeschreven, waarvan 1,600.000 voor de riolering, 65.000 voor studiekosten en 1,671.687 voor de bovenbouw”, stelt de financiënschepen.

De Moerkerkenaars mogen dan weer uitkijken naar een opwaardering van de Middelburgsesteenweg, Lieveberm en Moerkerkebrug. Daarbij zouden vooral die voetpaden die nu in erg slechte staat zijn aangepakt worden.

Ook in Sijsele worden voetpaden onder handen genomen, meer bepaald in de Veldstraat en daar wordt ook het pleintje op het kruispunt Houtstraat – Spermalieweg heringericht (275.000 euro) en er wordt 1,220.000 euro uitgetrokken voor de herinrichting van het belangrijke kruispunt Stationsstraat-Veldstraat gecombineerd met een fietspad ter ontsluiting van de nieuwe verkavelingen (1,220.000).

En ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk, wordt 1,300.000 voorzien voor het hopelijk eindelijk verwerven van de kazernesite. (PDV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier