Weerstandsnest ‘Waldersee’ in Oostduinkerke definitief beschermd

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, beschermt het weerstandsnest ‘Waldersee’ in Oostduinkerke uit de Tweede Wereldoorlog definitief als monument.

Stützpunkt WN Waldersee.©Myriam Van den Putte
Stützpunkt WN Waldersee.©Myriam Van den Putte

Het Widerstandsnest of WN Waldersee is een Duits weerstandsnest voor de infanterie, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij Groenendijk-Bad in Oostduinkerke was opgetrokken als onderdeel van de Atlantikwall. WN Waldersee werd wellicht vanaf 1942 opgetrokken in de Zeebermduinen nabij Groenendijk-Bad, in eerste instantie voor de verdediging van de kust tegen een vijandelijke invasie.

Waardevolle relicten

Langs de Belgische kust is geen enkel ander weerstandsnest zo integraal bewaard als WN Waldersee. De site kan ons veel leren over het functioneren en de organisatie van een dergelijk infanteriesteunpunt. De geïdentificeerde verdedigingswerken op de site zijn typische infanteriewerken, zoals loopgraven, geschutstellingen, mitrailleur- en observatieposten, stellingen voor luchtafweer en antitankgeschut, bunkers en accommodatie voor de manschappen. De geschutkazemat, de mitrailleurs- en observatieposten, open beddingen, stellingen voor luchtafweer, en veel meer: al deze relicten vormen samen een bijzonder waardevol ensemble, dat inzicht verschaft in de opbouw van een Widerstandsnest. Via al dan niet overdekte loopgraven, paden en hellingen stond een deel van deze verdedigingswerken ook fysiek in relatie tot elkaar.

“Anno 2020 is door stuivend zand slechts een deel van het weerstandsnest bovengronds zichtbaar, heel wat verdedigingswerken zijn onder zand terechtgekomen. Op basis van historische bronnen zoals luchtfoto’s en kaarten weten we toch hoe deze site was opgebouwd”, laat minister Diependaele weten.

Steunpunt

De Atlantikwall was een imposante Duitse verdedigingsstelling langs de westelijke kusten van Europa, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgebouwd met talrijke geschutstellingen, bunkers, loopgraven en andere structuren. Deze verdedigingswerken werden ingeplant in steunpunten van verschillende grootte, sterkte en samenstelling, al naargelang de strategische waarde die aan de plaats werd toegekend. Zowel de landmacht, de zeemacht als de luchtmacht bouwden hun eigen steunpunten uit. Een Widerstandsnest vormde het kleinste type infanteriesteunpunt in de Atlantikwall.

Regelbauten

Net zoals elders langs de Atlantikwall werden ook in WN Waldersee heel wat Regelbauten opgetrokken. Regelbauten zijn standaardontwerpen voor bunkers of geschutbeddingen die op verschillende momenten werden ontwikkeld en gebruikt. Deze types zijn doorgaans gerelateerd aan een specifieke fase in de aanleg van de Atlantikwall en vertellen indirect meer over het verloop van de oorlog. Een groot deel van de geïdentificeerde structuren kan gelinkt worden aan specifieke bouwprogramma’s en bunkerreeksen, zoals de 500-reeks in het kader van de Westwall, de VF-reeks in het kader van de Neue Westwall of het Schartenbauprogramm in het kader van de lancering van de Atlantikwall.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.