De nieuwigheid waarmee de organisatie uitpakt geldt voor elke inschrijver die een van de volgende afstanden loopt: 5, 10 of 20 kilometer. Dit trio kreeg de naam Jukebox Run mee en dat is letterlijk te nemen.
...