De bedoeling van de Navy Days was de marine bekendheid geven bij het grote publiek en het wekken van interesse voor de Marine component van Defensie bij jongeren. Deze laatste doelstelling moet gezien worden in het kader van wervingscampagnes, waarbij de Marine heel wat vacatures biedt.
...

De bedoeling van de Navy Days was de marine bekendheid geven bij het grote publiek en het wekken van interesse voor de Marine component van Defensie bij jongeren. Deze laatste doelstelling moet gezien worden in het kader van wervingscampagnes, waarbij de Marine heel wat vacatures biedt.In de toekomst om de drie jaar?Wat er naar de toekomst toe staat te gebeuren is onduidelijk. Sommige bronnen spreken dat er jaarlijks achtereenvolgens maar één component van Defensie een opendeurdag zou mogen houden. Aldus zou de landmacht, de luchtmacht en de marine, elk om beurt een event mogen organiseren, waardoor de Navy Days in Zeebrugge pas om de drie jaar zouden kunnen worden georganiseerd. Uit andere hoek horen we dan weer dat de Belgische Marine afwisselend met de Nederlandse Koninklijke Marine (waarmee onze marine nauw samenwerkt) Navy Days zouden organiseren. Aldus zou het evenement in jaar A in Den Helder worden opgezet, het daaropvolgende jaar in Zeebrugge. Weer andere bronnen melden dat de kans groot is dat er in 2016 in Zeebrugge Navy Days zouden worden georganiseerd omdat dit jaar samenvalt met de zeventigste verjaardag van de Belgische Marine. Een viering zou allerminst misplaatst staan. Maar voor alle duidelijkheid, op vandaag ligt er nog niks vast buiten de zekerheid dat er dit jaar geen Navy Days zullen zijn.Over de jaren heen groeiden de Vlootdagen in Zeebrugge uit tot één van de topevenementen van het toeristische zomerseizoen aan onze kust, Vlootdagen die soms meer dan zestigduizend bezoekers noteerden. De speciale sfeer, met tal van tentoonstellingen en demonstraties, en de talrijke te bezoeken Belgische en buitenlandse oorlogsschepen, trokken jaar op jaar tienduizenden bezoekers.(FN)