De bedoeling van de Navy Days was de marine bekendheid geven bij het grote publiek en het wekken van interesse voor de Marine component van Defensie bij jongeren. Deze laatste doelstelling moet gezien worden in het kader van wervingscampagnes, waarbij de Marine heel wat vacatures biedt.
...