Voederpas moet populatie zwerfkatten in Harelbeke terugdringen

De stad Harelbeke wil een voederpas invoeren om het aantal zwerfkatten terug te dringen. Enkel wie een voederpas heeft mag zwerfkatten voederen. Met de voederpas wil de stad een beter beeld krijgen op waar de probleemlocaties zich bevinden.

Burgemeester Alain Top met zijn poes Nala. © LOO

Naar aanleiding van de zwerfkattenproblematiek is er, op vraag van burgemeester Alain Top (SP.A), een onderzoek gedaan naar het invoeren van een voederpas voor zwerfkatten. In verschillende andere steden en gemeenten is dit al ingevoerd. “In Harelbeke geldt op alle openbare plaatsen een verbod op het voederen van verwilderde of wilde dieren. Dit is opgenomen in de algemene politieverordening (APV). Het verbod geldt ook voor het voederen van zwerfkatten, die meestal stevig op eigen benen staan. Toch zijn er burgers die hen eten willen geven”, zegt Alain Top. “Wie zich op vandaag niet aan het voederverbod houdt, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie, beter gekend als GAS-boete. De milieudienst stelt voor om een voederpas in te voeren en de bestaande APV aan te passen.

Gezond

Om de zwerf- en huiskatten in Harelbeke gezond te houden voert Harelbeke ook een specifiek sterilisatiebeleid, dit in nauwe samenwerking met dierenasiel de Leiestreek en politiezone Gavers. Katten die gesteriliseerd of gecastreerd zijn, krijgen een V-knip.”

Door de invoering van de voederpas wil de stad een beter beeld krijgen op waar de probleemlocaties zich bevinden. “De voederpashouder engageert zich om mee te werken aan het zwerfkatten- en sterilisatiebeleid. Als de houder niet-gesteriliseerde katten opmerkt kan dit gemeld worden. Dierenasiel Leiestreek kan dan sneller overgaan tot sterilisatie of castratie. Op die manier zal de populatie op een natuurlijke en diervriendelijke manier kleiner worden.” De voederpashouder is gebonden aan enkele richtlijnen. Zo moet de houder van een pas altijd zijn pas en een identiteitskaart bij hebben. Enkel gesteriliseerde zwerfkatten, met V-knip dus, mogen worden gevoederd. Voederen gebeurt uitsluitend op openbaar domein. Het is ten strengste verboden om op privéterreinen te voederen.

Droogvoer

Zwerfkatten mogen enkel met droogvoer worden gevoerd. Ander voedsel zoals karkassen, vers vlees, slachtafval, keukenresten, visgraten, blikvoer, zijn verboden. Het droogvoer moet worden aangeboden in een bakje en nooit los op de grond. Dat bakje moet na 18 uur worden weggenomen. Enkel vers water in een aangepast bakje mag gegeven worden.”

“De zwerfkatten moeten worden gevoederd op vaste plekken en zoveel als mogelijk op vaste tijdstippen. Het is verboden op andere locaties dan vermeld in de voederpas zwerfkatten te voederen. De stad Harelbeke staat niet in voor de kosten verbonden aan het voederen. Het college drukte haar voorkeur uit voor de invoering van een voederpas voor zwerfkatten. We hebben ook beslist een overleg met de gemeente Deerlijk op te starten via het politiecollege”, aldus nog Alain Top.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.