Een bewoonster was er naar haar werk vertrokken, maar was vergeten dat er nog ee...