Vaccinatiecentrum in Waregem Expo uit de startblokken

Redactie KW

Dinsdag 23 februari is de opstart begonnen in het vaccinatiecentrum in Waregem Expo. Het centrum staat in voor de inenting van alle (meerderjarige) inwoners van Deerlijk, Waregem, Wielsbeke en Anzegem.

In de opstartfase worden eerst de zorgverleners verder gevaccineerd. Alvorens de eerste prikken werden gezet, gaven de vier burgemeesters hun fiat aan de piekfijn ingerichte expo.

Eens op volle capaciteit zullen er meer dan 1.000 mensen per dag gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. De bedoeling is om dit gestroomlijnd te laten verlopen via zes vaccinatielijnen waarbij 25 prikken per uur kunnen gezet worden.

“Vorige donderdag werden de eerste 210 zorgprofessionals gecontacteerd, zowel per mail als telefonisch. Daarbij kreeg iedereen de twee tijdstippen gecommuniceerd voor de twee vaccinatiemomenten”, zegt algemeen coördinator vaccinatiecentrum Expo Bruno De Backer. “De volgende uitnodigingen zullen ook per brief verstuurd worden. Hierbij stelden we de vraag om hun aanwezigheid te bevestigen. Doordat voor een aantal mensen het tijdstip niet lukte of doordat ze al gevaccineerd waren op het werk kwamen er een aantal tijdsloten opnieuw vrij. Deze vulden we verder in door de volgende mensen uit ‘het vat dat Vlaanderen openstelt’ te contacteren, zodanig dat we op vandaag een volledig ingevulde planning hebben. Vandaag zullen de eerste 70 mensen gevaccineerd worden. De volgende rondes zijn de komende twee donderdagen.”

Excellent georganiseerd

“De eerste lading van 500 Astrazeneca-vaccins zijn voor de -55-jarigen”, vervolgt Bruno De Backer. “We hopen op spoedig nieuws om de vaccinatie verder uit te rollen voor de verschillende beroepengroepen en de risicopatiënten.”

“Het vaccin is hier de bottleneck”, stelt burgemeester Jan Stevens. “Los van de gestroomlijnde organisatie is dat de meest onzekere factor.”

Los daarvan zijn de burgemeesters het erover eens dat het vaccinatiecentrum perfect georganiseerd is en het gestroomlijnd zal verlopen. De signalisatie is zowel buiten als binnen het centrum visueel zeer duidelijk aangebracht. Medisch personeel en stewards zullen de burgers via verschillende ‘vaccinatiestraten’ met bepaalde nummers en kleuren naar de vaccinatielijnen begeleiden. Op basis van een medische check voor de definitieve prik wordt er telkens eerst bepaald of er effectief groen licht gegeven kan worden. Daarna wordt de arm ontbloot en volgt de prik. Daarna wordt er gevraagd om nog een kwartier door te brengen in wachtruimte om te zien of er geen reactie volgt op het vaccin.

Avondopening mogelijk

Ook de andere inwoners van deze vier gemeenten zullen één van de komende weken of maanden hun uitnodiging tot vaccinatie in de Expo in de bus krijgen van de Vlaamse overheid. Op een totaal van een kleine 80.000 inwoners van Wielsbeke, Waregem, Deerlijk en Anzegem samen zullen er ruim 60.000 meerderjarigen uitgenodigd worden om gevaccineerd te worden in vaccinatiezone Waregem.

“Normaal gezien volgt de uitnodiging twee weken op voorhand. Per dag kunnen we op 12 uur tijd drie shiften organiseren. De avondopening is onder voorbehoud op basis van de aanvoer van vaccins.”

Per dag kunnen we op 12 uur tijd drie shiften organiseren

“Van Vlaanderen kregen we een subsidie van 700.000 euro om het vaccinatiecentrum operationeel te maken”, vervolgt Bruno De Backer als adjunct-algemeen directeur van de stad Waregem. “We hopen om break-even te draaien.”

De website en de verschillende communicatiekanalen van de betreffende gemeenten, zullen zo eenduidig mogelijk de betrokken burgers op de hoogte houden over het vaccinatiecentrum. Over tal van praktische vragen zal je een antwoord kunnen terugvinden. Hoe raak je aan Waregem Expo? Hoe werkt het vaccinatiecentrum precies? Een infographic toont schematisch hoe de praktische organisatie in Waregem in elkaar steekt. Via een filmpje wordt de bezoeker mee naar binnen genomen.

“Op die manier hopen we zoveel mogelijk burgers warm te maken voor een vaccinatie”, zegt burgemeester Gino Devogelaere. “Hoe meer inwoners zich laten vaccineren, hoe sterker we staan tegen het virus. De kans wordt dan ook groter dat we ook in onze regio stilaan weer luidop mogen dromen van vrijheid en de draad van ons leven terug kunnen oppikken.” (Gerda Verbeke)

Alle informatie over het vaccinatiecentrum in Waregem Expo is te vinden via vaccinatie.waregem.be.