Torhout ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact

Een van de pijlers van het klimaatpact is vergroening. Extra bomen planten bijvoorbeeld, zoals hier een geboorteboom door burgemeester Kristof Audenaert. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond ‘groen’ licht gegeven om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Het is de bedoeling om acties op te zetten gericht op vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Vlaanderen komt voor de stad met 69.768 euro over de brug.

De fractie Groen had de voorbije week al aangedrongen op de ondertekening. “Deze kans mogen we in geen geval door de vingers laten glippen”, zei Bertrand Vander Donckt. “We hopen heel hard dat het geen lege doos wordt, want dat zou erg jammer zijn. En daar zijn we niet gerust in. We rekenen op een concrete timing en een degelijke opvolging.”

Eva Maes (N-VA) vroeg om in elk geval ook in te zetten op energiebesparing in de stadsgebouwen.

De focus ligt op vier grote punten

“Door het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030 gaan we als stadsbestuur samen met de Vlaamse regering het engagement aan om de voorgestelde energie- en klimaatdoelstellingen te behalen”, zei schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). “Het pact wil de Vlaamse gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en voortbouwen op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier grote punten: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact bevat wederzijdse engagementen.”

In totaal wordt er een Vlaamse subsidie van ruim 24,3 miljoen euro verdeeld over de gemeenten die in het pact meestappen. De financiële middelen worden verdeeld via trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (voor vier vijfde) en de criteria van het gemeentefonds (voor één vijfde).

Ook ondersteuning door Netwerk Klimaat

“Voor Torhout betekent dit concreet vanuit Vlaanderen een financieel duwtje in de rug van minstens 69.768 euro”, vervolgde de schepen. “Als lokaal bestuur bepalen we zelf waarvoor we het budget gebruiken. De besteding moet wél bijdragen aan de specifieke doelstellingen. Naast de financiële ondersteuning kunnen we rekenen op het Netwerk Klimaat. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG, zal via dat netwerk mee ondersteuning bieden, hindernissen opsporen en kennis uitwisselen.”

In 2022 wordt het definitieve Klimaatplan van de stad uitgeschreven en in oktober van dat jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier