Torhout koopt historisch domein ’s Gravenwinkel in hartje van de stad

Torhout koopt het historische domein ’s Gravenwinkel. Op maandag 23 november legt het stadsbestuur de aankoop ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Het grote herenhuis met de prachtige tuin op een oppervlakte van bijna 4.000 vierkante meter bevindt zich op de hoek van de Fraeysstraat met de ’s Gravenwinkelstraat. De stad is met de eigenaars, de familie d’Aussy, een som van 850.000 euro overeengekomen.

Het historische domein ’s Gravenwinkel met groot herenhuis en prachtige tuin op een oppervlakte van bijna 4.000 vierkante meter, wordt stadseigendom. Voor 850.000 euro. © foto JS

De kans dat de gemeenteraad de aankoop verwerpt, is quasi onbestaande. Gezien het belang van het dossier werden de fractieleiders van zowel de meerderheid als de oppositie vooraf op de hoogte gebracht van de gesprekken tussen de stad en de eigenaars. Schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme heeft een cruciale rol gespeeld in het doen slagen van de onderhandelingen. De familie d’Aussy is vooral bekend van de gelijknamige veevoederfabriek in Torhout.

Hele site is sinds februari 2011 beschermd monument

De voorbije jaren werd er vanuit verschillende hoeken op aangedrongen om de groene parel in het centrum van de stad aan het openbaar domein toe te voegen. In de zomer van 2016 bleek de familie d’Aussy de aloude site namelijk te koop te hebben gezet, op dat moment voor 825.000 euro. Toch aarzelde het stadsbestuur, vooral omdat er niet direct een nieuwe invulling voor het herenhuis voor de hand lag. De hele site is sinds 25 februari 2011 trouwens een beschermd monument. Onder impuls van wijlen Julien d’Aussy kreeg ze ettelijke jaren geleden de naam Out of Afrika.

Nu is het domein nog een verborgen erfgoedjuweel in het hart van de stad, maar het is de bedoeling dat iedereen straks van de prachtige tuin met waardevolle parkelementen kan genieten. “De aankoop is een mooie opportuniteit om een nieuwe groene verbinding te creëren tussen de stadskern en het cultuurcentrum de Brouckere met de bijhorende tuin”, zegt schepen Blomme. “Stadstuinen ontwikkelen is een belangrijk aandachtspunt in het verhaal van de stadskernvernieuwing. Dankzij de aankoop zal de verbinding met de tuin de Brouckere zo goed als gerealiseerd zijn. Alleen een klein stukje grond moet daarna nog gekocht worden. Daarvoor bestaat een akkoord met de eigenaar. Er dienen enkel nog wat formaliteiten geregeld te worden.”

Op zoek naar zinvolle bestemming voor herenhuis

Wat er met het grote huis zal gebeuren en welke nieuwe bestemming het zal krijgen, is nog niet meteen duidelijk. Burgemeester Kristof Audenaert: “We zullen met de stad verschillende opties voor de invulling van het historische pand bekijken. We willen in dat verband zinvolle partnerschappen verkennen. En uiteraard zullen we een brede consultatieronde houden. Heel belangrijk voor ons is dat mensen die vanuit het stadscentrum richting cultuurcentrum willen wandelen en omgekeerd, voortaan kunnen genieten van een vlotte verbinding via een paradijselijk stukje groen.”

De site ’s Gravenwinkel staat al vermeld op de Ferrariskaart uit 1770-1778. Ze gaat terug op een voormalige grafelijke verblijfplaats. Het domein was oorspronkelijk omwald. Het werd in de zestiende eeuw zwaar beschadigd tijdens godsdienstconflicten. In 1727 werd Pieter Fraeys, schepen van het Land van Wijnendale, eigenaar. Vandaar de naam Fraeysstraat, genoemd naar de plaatselijke brouwersfamilie. De hoofdtoegang gebeurde oorspronkelijk via de ’s Gravenwinkelstraat.

Het bestaande herenhuis met zes slaapkamers heeft een achttiende-eeuwse kern met twee bouwlagen onder een zadeldak. In de jaren 1920 werd er een haakse vleugel bijgebouwd, waardoor er een L-vormig grondplan ontstond. De ruime tuin vertoont kenmerken uit de negentiende eeuw. Er staan majestueuze bomen in, plus de heropgebouwde, witgeschilderde kapel, die zich oorspronkelijk op de hoek van de Fraeysstraat met de ’s Gravenwinkelstraat bevond.

Toen de toenmalige Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois de site ’s Gravenwinkel op 25 februari 2011 tot beschermd monument uitriep, werd tegelijkertijd aan de overzijde van de Fraeysstraat het zogenoemde kleinste werkmanshuisje beschermd, dat eigendom van de familie Spriet-Hollevoet is.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.