Toekomst voor brandweerpost Koekelare oogt rooskleurig

De nieuwe autopomp vervangt zijn voorganger uit 1997. © GINO COGHE Gino Coghe

De brandweerpost heeft een nieuw interventievoertuig in gebruik genomen. Het nagelnieuwe exemplaar vervangt zijn voorganger uit 1997. “Het nieuwe voertuig is ongetwijfeld een grote bron van motivatie voor onze plaatselijke brandweermannen en -vrouwen”, aldus burgemeester Patrick Lansens.

“Het zonecollege en de zoneraad van de brandweerzone Westhoek hebben in de begroting van 2020 de niet onaanzienlijke som van initieel 300.000 euro goedgekeurd voor de aankoop van een nieuwe multifunctionele autopomp voor Koekelare”, begint burgemeester Patrick Lansens.

“De gemeenteraad geeft jaarlijks een belangrijke dotatie aan de brandweerzone zodat die goed kan functioneren en dat ook de nodige investeringen kunnen uitgevoerd worden die voorzien zijn in het meerjarenplan. Sinds de start van de brandweerzone op 1 januari 2015 is het al de tweede keer dat een nieuw groot voertuig aan onze post wordt toegekend. Een goeie vijf jaar geleden werd hier in de brandweerkazerne een nieuwe tankwagen geleverd. Nu kregen wij de sleutels overhandigd van een nieuwe multifunctionele autopomp, waarvan het kostenplaatje uiteindelijk 329.863 euro bedraagt. De tot nu toe in dienst zijnde halfzware autopomp dateerde van 1997 en werd toen aangekocht door de gemeente voor een prijs van 6 miljoen Belgische frank, met 50 procent subsidie van de federale overheid.”

Met dit nieuwe voertuig is de plaatselijke post opnieuw goed uitgerust. “We beschikken zo over modern en up-to-date materiaal om de komende tijd snel en efficiënt tussen te komen ten dienste van onze bevolking. Recent keurde de zoneraad een geactualiseerd personeels- en voertuigenplan goed en Koekelare scoort op het vlak van de daarin voorziene voertuigen nu heel goed”, vervolgt de burgemeester.

Nieuw bloed

Naast een goede uitrusting en goed materieel is er natuurlijk ook nood aan voldoende leden voor het korps. “Een geregelde aanvoer van nieuw bloed is voor onze post essentieel om naar de toekomst toe blijvend een operationeel te zijn. Elk jaar wordt het iets moeilijker om voldoende vrijwilligers aan te trekken en bij het korps te houden. In onze brandweerzone worden de komende 5 jaar netto – dus rekening houdend met de afvloeiingen – 100 extra brandweervrijwilligers gezocht. Daarom werd dit jaar een grootschalige aanwervingscampagne gevoerd.”

In totaal kwamen 208 personen naar één van de infosessies. “Uiteindelijk werden na verschillende fases in het verdere proces 60 personen overgehouden na de mondelinge interviews. Dit is het hoogste aantal kandidaat-brandweervrijwilligers sedert de opstart van de zone in 2015.”

“Het doet mij veel plezier dat van die 60 kandidaten er zes voor onze post bestemd zijn. Dat is procentueel heel veel, als je weet dat er 22 posten zijn in onze zone. Ter vergelijking: twee posten hebben zeven kandidaten kunnen selecteren, verschillende posten hebben er geen enkele gevonden. Voor de brandweerpost Koekelare kunnen al zeker vier van die kandidaten in januari starten met de opleiding bij het Wobra, het West-Vlaams opleidingscentrum voor de brandweer, de twee anderen komen op de werfreserve, want er zijn momenteel vier plaatsen vacant in het basiskader.”

Voldoende slagkracht

“De grootste uitdaging op dit vlak – en dat is al decennia een oud zeer – blijft om ook voldoende slagkracht te hebben overdag, als velen, vaak niet dichtbij, aan het werk zijn. Ook voor onze brandweerpost is dat een blijvende grote zorg en uitdaging. Maar vandaag kunnen we toch stellen dat de onmiddellijke toekomst van de brandweerpost verzekerd is. De aanvoer van nieuwe, jonge krachten is een feit en ook inzake materieel scoren we goed. Het nieuwe voertuig zal ongetwijfeld een grote bron van motivatie zijn voor onze plaatselijke brandweermannen en -vrouwen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.