Stad Roeselare zit op schema: al 78.765 bomen aangeplant deze bestuursperiode

Louis Vandermaes, Michèle Hostekint en Giovanni Vandewaetere in de aangelegde pluktuin. © (foto Jos)
Peter Soete

De laatste boompjes werden in maart nog in de Roeselaarse grond gestopt. Maar nu het plantseizoen er al even op zit, is het moment daar om de balans op te maken van RSL Boomt, het actieplan van de Stad Roeselare om tegen 2025 zo’n 100.000 nieuwe bomen aan te planten.

“Met 78.765 extra bomen sinds het begin van de legislatuur, zijn we mooi op weg om de ‘100.000 bomen-doelstelling’ te halen”, zegt schepen Michèle Hostekint. “Dit resultaat is er dankzij inspanningen van de stad, maar evenveel dankzij belangrijke partners zoals Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, maar uiteraard ook onze Roeselaarse inwoners met een hart voor groen.”

Stadsrandbossen

“Wij proberen de beleidsdoelstellingen te vertalen in projecten en doen ook voorstellen om de stad een nog groener karakter te geven”, licht Giovanni Vandewaetere toe. Giovanni is projectleider Groen en Biodiversiteit en specialiseert zich in de stadsrandbossen. “Samen met beleidsmedewerker Louis Vandermaes en Henk De Jong vormen wij een goed team dat echt op elkaar ingespeeld is. We zijn dagelijks bezig met research en we zoeken waar de stad gronden kan verwerven om bossen aan te planten.”

“We zetten echt hard in op de stadsrandbossen”, neemt Louis Vandermaes over. “Er zijn deze legislatuur al 47.025 nieuwe bomen bijgeplant en dat is toch een indrukwekkend aantal. Vergelijk het in oppervlakte met zestien voetbalvelden.”

“Maar ook in de stedelijke omgeving werden er de afgelopen jaren 22.451 bomen aangeplant”, gaat schepen Michèle Hostekint verder. “Dit gaat over de aanplant van bomen binnen verschillende stadsprojecten, nieuwe verkavelingen, industrieterreinen en scholendomeinen, alsook over nieuwe aanplant door de stedelijke groendienst op het openbaar domein.”

“De meeste bomen van het plantseizoen 2021-2022 werden aangeplant in het Wonderwoudje #VANRSL, het Kerelsplein, bij de Scouts in de Koestraat en de fruitboomgaard in de Pater Pirestraat. Ook in belangrijke wegenisprojecten zoals de Brugsesteenweg, Honzebroeckstraat en Spanjestraat werden de eerste bomen al aangeplant.”

Tuinen #VANRSL

“Tenslotte werden er sinds 2019 ook 9.289 bomen bedeeld voor de tuinen #VANRSL. Zo deelde het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare tijdens het Valentijnsweekend dit jaar zo’n 2.100 liefdesbomen uit. Maar ook acties zoals ‘Bewilg het landschap’ en de Boombon die door de Stad wordt gegeven aan al wie iets te vieren heeft, zoals nieuwe inwoners, geboorte, adoptie, huwelijk, wettelijk samenwonen en jubilea, dragen bij aan meer bomen in onze Roeselaarse tuinen.”

“We merken ook dat de inwoners best wel advies willen inwinnen bij de tuinrangers van Roeselare”, bedenkt Louis Vandermaes. “Vanuit de stad promoten wij het gratis advies dat de vier tuinrangers geven in privétuinen en we merken dat de agenda’s van onze tuinrangers goed volboekt zijn.”

“We mogen zeker stellen dat onze doelstelling om deze legislatuur 100.000 bomen te planten, zal lukken”, besluit Michèle Hostekint. “We liggen nu al een flink stuk voor op ons schema en uiteraard zullen we niet stoppen aan 100.000 bomen. Vlaanderen wilde dat steden en gemeenten tegen 2030 één nieuwe boom per inwoner zouden planten. Wel, Roeselare is ambitieuzer en wij bewijzen dat nu al.”

“In de toekomst staan ook nog de vergroening van Beitem op het programma, de Moermanparking die een ‘Moermanpark’ wordt, de aanpak van het Kerelsplein die flink opschiet en er zijn grote werken in een twintigtal straten waar we de reconversie maken van een grijze straat naar een groene straat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.