In september en oktober piekte het aantal aanvragen naar notariële informatie, noodzakelijk om nog in aanmerking te komen voor een woonbonus, bij de diensten van Stad Brugge. Zo blijkt uit cijfers die de stad de wereld instuurt.
...

In september en oktober piekte het aantal aanvragen naar notariële informatie, noodzakelijk om nog in aanmerking te komen voor een woonbonus, bij de diensten van Stad Brugge. Zo blijkt uit cijfers die de stad de wereld instuurt. In september ontving de stad 28 procent meer notariële aanvragen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, in oktober kreeg Stad Brugge bijna 50 procent meer aanvragen ten opzicht van dezelfde maand vorig jaar. Op die manier volgt Brugge de trend die over heel Vlaanderen te zien is. Oktober 2018 leverde op gewestelijk niveau 19.003 vastgoedtransacties op, dit jaar telt men in oktober 27.152 transacties. "Normaal heeft de dienst 30 dagen de tijd bij een aanvraag om de gegevens op te zoeken", zegt verantwoordelijk schepen Demon. "Daardoor zouden notarissen voor een aantal dossiers in tijdsnood kunnen geraken. Ik wil voorkomen dat er mensen dreigen hun woonbonus te verliezen." Daarom vraagt de schepen een bijkomende inspanning op vlak van personeel. "Tot het einde van dit jaar wordt er bijkomend personeel ingezet om de aanvragen goed af te handelen", gaat Demon verder. "Daarnaast wordt er een ontkoppeling gemaakt tussen de zogenaamde stedenbouwkundige informatie en de gegevens op vlak van leefmilieu. Beide elementen vormen samen de basis voor de informatie die de stad aanlevert aan de notarissen voor de notariële akten. De stedenbouwkundige gegevens kunnen echter sneller aangeleverd worden gezien dit iets minder opzoekingswerk vereist." "Door deze informatie in twee fases over te maken in plaats van in één keer, kunnen de notarissen reeds werken aan de aankoopdossiers. De bijkomende informatie rond leefmilieu kan dan iets later eenvoudig gekoppeld worden. Deze zaken zorgen voor een grote tijdswinst die vanuit de stad gecreëerd wordt richting de notarissen en de betrokken burgers."