SPA+ wil verspilling grondwater vermijden

Enigo Vandendriessche bij grondwater dat in de Meulebekestraat rechtstreeks in de riolering verdwijnt. © FODI
Redactie KW

Op dinsdag 23 juni staat SP.A+ tijdens de gemeenteraad van Ingelmunster met een variapunt stil rond het opgepompte grondwater dat ook nu nog tijdens de plaatselijke wegwerkzaamheden in de riolering verdwijnt.

Bij bouw- en infrastructuurwerken is het vaak nodig dat grondwater wordt opgepompt. Het kostbare water verdwijnt meestal gewoon via de riolering. In de huidige droogte kunnen we ons deze verspilling niet langer permitteren. Daarom trekt Enigo Vandendriessche (SP.A+) met een concreet voorstel naar de gemeenteraad.

De beste keuze is ervoor te zorgen dat het grondwater terug in de bodem komt. ‘Retourbemaling’ heet dat, maar dat is niet altijd mogelijk. Waar het niet kan, willen we het water laten opslaan en ter beschikking stellen van de gemeentelijke groendienst, landbouwers en particulieren.”

Lokale maatregelen

We beleven momenteel de droogste lente sinds het begin van de metingen. Het aantal buien van de voorbije weken is niet genoeg om het probleem op te lossen. Omdat we in Vlaanderen heel dicht op elkaar wonen, veel verharde oppervlakte hebben en de laatste decennia al het hemelwater zo snel mogelijk naar zee afvoerden, is dit voor ons nog een groter probleem.

Vooral de natuur en de landbouw kreunen onder de droogte, maar volgens specialisten komt ook ons drinkwater in het gedrang als we niets doen. Hiervoor moet de overheid maatregelen nemen, maar ook als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen.

“Het oppompen van grondwater is bij veel bouwwerken nodig. In het jargon spreekt men van ‘bemaling’. Het laat de aannemer toe om in droge omstandigheden te werken, bijvoorbeeld bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, … Het verlagen van het grondwaterpeil kan negatieve effecten hebben op de natuur”, vervolgt Enigo.

Sondegestuurd bemalen

“Men onttrekt het water uit de wortelzone van planten, vijvers en plassen kunnen droogvallen. Zelfs de grondstabiliteit kan in het gedrang komen met verzakkingen tot gevolg. De beste oplossing is dus het water terug laten infiltreren in de bodem. ‘Retourbemaling’ moet altijd de eerste keuze zijn.

“Vaak is het ook zo dat de pomp blijft draaien als het gewenste grondwaterpeil bereikt is. Zo blijft er water verloren gaan, terwijl de bouwplaats al droog is. Via ‘sondegestuurd bemalen’ kan dit opgelost worden. Door een technische ingreep stopt de pomp met draaien als het gewenste grondwaterniveau bereikt is en slaat ze weer aan wanneer het water opnieuw stijgt. Door ten slotte een systeem op te zetten waarbij de hoeveelheden opgepompt water geregistreerd worden, heeft de gemeente een goed overzicht over de situatie en kan ze ingrijpen waar nodig.”

SP.A+-fractieleider Enigo Vandendriessche ging – om tot dit voorstel te komen – een kijkje nemen naar de aanpak van andere steden en gemeenten.

Ons voorstel is gebaseerd op een nieuw reglement uit de gemeente Kampenhout. Ook daar werd het voorstel gelanceerd door de oppositie. Het schepencollege keurde het niet alleen goed, het werd bovendien nog verscherpt. Ik hoop dat we in Ingelmunster ook samen met het schepencollege een oplossing kunnen uitwerken”, besluit Enigo. (Patrick D.)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.