Snelheidsduivels baren inwoners grote zorgen: “Er moet meer geflitst en bestraft worden”

Inwoners vragen zich af wat zo’n zwaar verkeer in hartje Oudenburg te zoeken heeft. “Dit moet in het centrum geweerd worden”, stelt Sofie Sanders. (foto LIN) © Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Uit een rondvraag blijkt dat Oudenburgenaars zich dagelijks ergeren aan de snelheidsduivels die het centrum en de invalswegen onveilig maken. Dat weet ook Sofie Sanders, niet alleen gemeenteraadslid, maar beroepshalve apotheker in de Marktstraat. “Hardleerse chauffeurs moeten meer bestraft worden”, vindt Sofie.

Door haar job als apotheker in apotheek Hanne Martens komt Sofie Sanders (30) met veel buurtbewoners in contact. De apotheek bevindt zich in de Marktstraat. In die straat is er grote passage van zwaar vervoer dat via de Stationsstraat Oudenburg binnen rijdt om door het centrum richting Westkerke te gaan. “Als ik in de apotheek sta, zie en hoor ik de vrachtwagens die hier aan hogere snelheid dan toegelaten passeren. Ook komen in dit deel van onze stad veel tractoren voorbij.”

“Buurtbewoners klagen ook over het te rap rijden in de Stationsstraat. Dat is een oud zeer, want de rechte straat geeft de neiging om het gaspedaal in te duwen. Het is al goed dat in het stuk naar de Abdijhoeve toe regelmatig het mobiele toestel voor snelheidsaanduiding staat. Maar sensibiliseren is niet genoeg. Er moet ook geflitst en bestraft worden”, vindt Sofie Sanders.

Sofie Sanders. (foto LIN)
Sofie Sanders. (foto LIN) © Laurette Ingelbrecht

“Zeker moet men blijven nadenken over alternatieve manieren om de chauffeurs te motiveren. Het te rap rijden, zien we ook in de Dorpsstraat, Ettelgemsestraat en Westkerksestraat. Misschien was de beslissing om in die Dorpsstraat de voorrangsregel af te schaffen wel overhaast”, zegt het raadslid van CD&V.

Zwaar verkeer weren

“Mijn voorstel is om het zwaar verkeer minstens tijdens de schooltijden uit het centrum te weren. Want het gaat hier dikwijls om sluikverkeer dat in het centrum niets te zoeken heeft. Verder hoop ik dat de trajectcontroles er gauw komen. Al is het jammer dat het stuk Stationsstraat tot de Abdijhoeve niet opgenomen is”, besluit Sofie Sanders.

Schepen van Mobiliteit Gino Dumon is zich bewust van het probleem en draagt de bezorgdheid van de inwoners. “Wat de trajectcontroles betreft, kan ik melden dat de installatie nog dit jaar gebeurt om dan in het voorjaar van 2023 operationeel te zijn.”

“Het zware verkeer zullen we proberen te ontmoedigen door de snelheid in het centrum te verlagen. We zijn daar volop mee bezig via de opmaak van het RUP ’t Steedje. Daarin worden zeker de gewestwegen als de Hoogstraat, Marktstraat, Westkerksestraat en het bewuste stuk Stationsstraat opgenomen. Onze doelstelling is om de zwakke weggebruiker beter te beschermen. De fietser moet de hoofdgebruiker van die straten worden en de auto’s moeten gast worden in onze stad, dus op alle invalswegen ondergeschikt aan de fiets. Daarvoor komen er fietssuggestiestroken. In februari-maart verwachten we de eerste voorstellen van het studiebureau”, besluit schepen van Mobiliteit Gino Dumon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.