Snelheid in alle Brugse woonwijken in 2011 drastisch beperkt maar nog geen zone 30 in Male…

Male is een van de weinige Brugse buurten waar er in de woonwijk nog geen zone 30 ingevoerd werd. Buurtbewoner Eddy Claeys uit het Disbos hekelt de gevaarlijke toestand. “Er wordt in straten met spelende kinderen aan minstens 50 km per uur voorbijgeraasd. Met mijn klacht vind ik geen gehoor bij de Brugse politici.”

Eddy Claeys hoopt dat er in zijn straat eindelijk een zone 30 wordt ingevoerd. © Davy Coghe

Voormalig bankbediende Eddy Claeys (70), de vader van Geoffrey Claeys (voormalig voetballer bij Cercle Brugge, Feynoord en Anderlecht, red.), is verontwaardigd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen nam hij contact op met vier politici uit drie verschillende partijen: Nele Caus (N-VA), Marcel Goemaere (SP.A), Alexander De Vos (CD&V) en Franky Demon (CD&V).

Geen antwoord

“De eerste drie hebben niet eens geantwoord op mijn vraag, enkel laatstgenoemde beloofde om het dossier door te spelen naar de bevoegde stadsdiensten. Intussen zijn wij zeven maanden verder. Na nieuwjaar wou ik het nieuwe stadsbestuur eerst de nodige tijd geven om zich in te werken. Nu zijn we halverwege mei en is er nog niks gebeurd. Ik was niet aanwezig op de recente infovergadering waarop het college zijn beleidsnota uit de doeken deed. Maar volgens mijn buurman is er niks gezegd over de invoering van zone 30 in onze wijk.”

“Ik betreur dit ten zeerste. Er is enkel, zoals wettelijk verplicht is, een snelheidsbeperking tot 30 km per uur in de Raadsherenlaan, ter hoogte van kleuterschool De Kantelberg. De straat waar ik woon, Disbos, is een lang stuk weg waar de Porsches en de 4×4 Landrovers voorbijrazen. Ik mag er niet aan denken dat spelende kinderen hiervan het slachtoffer zouden worden”, zucht Eddy Claeys.

Wijkmobiliteitsplan

Een vreemde zaak, want al ten tijde van burgemeester Patrick Moenaert lanceerde de stad Brugge een meerjarenplan om geleidelijk aan in alle woonstraten zone 30 in te voeren. In 2011 gaf de Brugse gemeenteraad hiertoe zijn zegen. Inmiddels zijn we acht jaar verder. Heeft het nieuwe stadsbestuur het geweer van schouder veranderd? “Ik wil voor de Malehoek samen met de bewoners ook een wijkmobiliteitsplan laten opmaken, dit in navolging van de goede ervaringen met het wijkmobiliteitsplan voor de Zandstraat”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Er geldt enkel een snelheidsbeperking van 30 km per uur aan De Kantelberg

“Samen met de dienst mobiliteit en de verkeersdienst van de politie is er de voorbije maanden voor het eerst een wijkmobiliteitsplan voor de Zandstraat en omgeving opgemaakt. Dit gaat over een ruime zone tussen de Gistelse Steenweg, Legeweg en Expresweg. Dit werd eerst afgetoetst via een bewonersbevraging, een workshop en een bevraging van een honderdtal jongeren van de nabijgelegen basisschool. Een dossier met concrete maatregelen, waaronder uitbreiding van zone 30 met infrastructurele maatregelen hierover wordt binnenkort aan het college voorgelegd”, vertelt de burgemeester.

“Vooraleer een beslissing te nemen voor de Malehoek wenst het bestuur dan ook eerst in overleg te treden met de bewoners, dit op basis van een uitgewerkt voorstel van de betrokken diensten.”

Uitzonderingen

“De overgrote meerderheid van de straten en verblijfsgebieden zijn ondertussen zone 30. Met uitzondering van enkele individuele straten en bepaalde wijken zoals Kruisabele, Graaf Pierre de Briey-laan, Messem, Grote Moerstraat, Rennersweg, … Er zijn verschillende redenen om op deze plaatsen geen zone 30 in te voeren: de kosten-baten, weinig verkeer, geen snelheidsproblemen, … We moeten er namelijk voor zorgen dat we niet puur principieel overal zone 30 gaan invoeren die niet gehandhaafd of uitgevoerd kan worden”, besluit Dirk De fauw.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.