Het gebouwencomplex, waar een investering van meer dan 21 miljoen euro mee gepaard ging, bestaat uit twee woonhuizen, waarbij elk woonhuis uit verschillende woonwijken bestaat, waar 10 tot 15 bewoners samenleven volgens het principe van kleinschalig wonen. In totaal zijn er 150 plaatsen, waarvan vijf zorgverblijven voor echtparen met een zorgbehoevende partner. Dat laatste is een nieuwe dienstv...