"De Oostrozebeekse senioren speelden al langer met het idee om ergens een plaatsje te vinden in het centrum van de gemeente", zegt Marc Bossuyt van de seniorenraad. "Veel locaties werden al besproken, maar telkens om verschillende redenen weer afgevoerd. Ons doel bestond erin om de senioren, of...