Schoolraad en oudervereniging uiten ongenoegen over sluiting Sancta Maria

Sancta Maria.© foto a-TVW
Sancta Maria.© foto a-TVW
Redactie KW

Onkruid op de speelplaats. Stof op de schoolbanken. Geen stem die nog opklinkt. De poort dicht. Voor altijd. Dat dreigde werkelijkheid te worden toen het schoolbestuur begin 2020 het einde van Sancta Maria aankondigde. Overhaast. Een jaar later stuurt het schoolbestuur nu weer aan op de sluiting van de school. Dit keer wel gesteund door ouders en personeel. Zo stelt het schoolbestuur het toch voor.

De werkelijkheid is toch wel anders, laat de schoolraad en oudervereniging van Sancta Maria Ruiselede via een persbericht weten. Ouders geloven in Sancta Maria, leerlingen voelen zich er thuis en leerkrachten geven er het beste van zichzelf. Daarom werkte de schoolraad de voorbije maanden hard aan een veelzijdig toekomstplan voor de school. De DPCC had het schoolbestuur opgeroepen om die alternatieven grondig te onderzoeken. Het schoolbestuur veegde echter alles hooghartig van tafel.

De onverzettelijke houding van het schoolbestuur maakte ieder constructief gesprek onmogelijk. Daarom wees de DPCC een nieuwe aanvraag tot sluiting begin 2021 af. Ook in beroep haalde het schoolbestuur haar slag niet thuis. De koepelorganisatie van het katholiek onderwijs legde daarop een bemiddelingstraject op. Ouders, leerkrachten en ook leerlingen zagen dit hoopvol tegemoet en wensten er zich ten volle in te engageren.

Geen uitnodiging

Tot ieders verbazing werd er niemand van Sancta Maria tot die gesprekken uitgenodigd. In besloten kring kwam een viertal personen bijeen, onder wie iemand van het bestuur, de ouderkoepel en onderwijsvakbond. Die laatsten hadden geen mandaat van de schoolraad en vertegenwoordigden ouders noch personeel. Naar verluidt moesten de betrokken personen een clausule van geheimhouding ondertekenen.

Het schoolbestuur wekt de indruk dat de afbouw van Sancta Maria gedragen wordt door een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Niets is minder waar! De schoolraad de echte afvaardiging van ouders, leerkrachten, leerlingen en plaatselijke gemeenschap twijfelt niet aan de levensvatbaarheid van Sancta Maria. Meermaals hebben de raadsleden uitgebreid en diepgaand de redenen daarvoor aan het schoolbestuur overgemaakt.

Klacht neergelegd

Vanuit het schoolbestuur werd die uitgestoken hand niet beantwoord. Voortdurend botste de schoolraad op harde afwijzing of kille stilte. Op scharniermomenten werd de schoolraad zelfs genegeerd, ook al had het bestuur dure eden gezworen de weg in te slaan van constructief overleg. Daarom heeft de schoolraad besloten klacht neer te leggen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Op 14 juni wordt de zaak behandeld.

Ook op andere vlakken is er geen inspraak en transparantie. Al vele jaren draagt de oudervereniging haar steentje bij tot een aangenamer schoolklimaat. Initiatieven als Sancta goes Bistro zorgden jaar na jaar voor een flinke duw in de rug. De oudervereniging tast nu echter in het duister over het saldo van deze jarenlange werking. Inzage in de financiële gegevens wordt botweg geweigerd.

Sancta Maria verdient beter. Veel beter. Sancta Maria verdient respect. Sancta Maria verdient een schoolbestuur dat oog heeft voor dit uniek project en het dan ook een warm hart toedraagt. Sancta Maria verdient een schoolbestuur dat het unieke koestert. Sancta Maria verdient een schoolbestuur dat uit de duisternis van de beslotenheid treedt en de rechtvaardigheid opzoekt. Kortom, Sancta Maria verdient… een echt bestuur, besluit de schoolraad en oudervereniging van Sancta Maria Ruiselede het persbericht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten