Ruddervoorde zal woongedeelte pastorie Baliebrugge verkopen

Redactie KW

Er is een akkoord om het eigendom pastoriegebouw in de Torhoutsestraat op de Baliebrugge op te splitsen en het woongedeelte te koop te stellen.

Een gedeelte van de tuin die nu reeds afgescheiden is en gebruikt wordt door de kinderopvang Stekelbees zal geen deel uitmaken van een eventuele verkoop en daardoor ontstaat de mogelijkheid om de kinderopvang te centraliseren of uit te breiden.

Ruimtelijk uitvoeringplan site gemeente/Bpost Stationsstraat

Door de verhuizing van de technische dienst van de gemeente Oostkamp staan de gebouwen naast het postkantoor reeds geruime tijd leeg en nu is er een principieel akkoord om de site, in samenspraak met Bpost een andere bestemming te geven.

Ruddervoorde zal woongedeelte pastorie Baliebrugge verkopen

Door samen met Bpost, die op termijn ook deze site zal verlaten, deze site te verkavelen zal er een meeropbrengst zijn en meer kansen van het gehele project. Maar doordat Bpost nog geen exacte datum voor de verhuizing vooropstelt en daardoor nog geen gesprekken opstart tot een eventuele verkaveling, speelt de gemeente met de optie om een korte termijn verhuring toe te laten. Indien er nadien niet tot een positief gesprek komt met Bpost zou er een aanpassing van het project doorgevoerd worden.

De opbrengst van de verkoop van beide gebouwen, gronden zou aangewend worden om nieuwe investeringen uit te voeren.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.