Restauratie Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk nadert afwerking

Redactie KW

Met de heropening van de noord- en middenbeuk kan de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk stilaan weer in zijn volledige glorie bezocht worden. In de laatste fase van de restauratiewerken moet nu alleen de zuidelijke beuk nog aangepakt.

De muren en gewelven werden gereinigd en herschilderd, de diverse altaren zijn opgeblonken en ook de heiligenbeelden van Sint-Jan de Doper, de Madonna van Vrede en de Heilige Antonius werden gereinigd en met bladgoud bijgewerkt.

In de middenbeuk schitteren Jezus en zijn apostelen sinds kort weer in vol ornaat. “Dit betekent dat de laatste fase van de restauratiewerken, de zuidbeuk met onder meer het altaar van de Michelangelo, nu kan worden opgestart. De kers op de taart na een lange restauratieperiode: de opstart van de eerste fase dateert al van in 2000 met de restauratie van de torenspits”, zegt schepen Patrimoniumbeheer Hilde Decleer (CD&V).

Dirk De fauw was toen schepen van Openbare Werken. “Ik heb destijds nog rondjes meegevlogen over de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het restauratiedossier voor de buitenkant van de kerk werd opgemaakt aan de hand van die helikopterbeelden”, zegt hij.

Restauratiepremie

De laatste grote interieurrestauratie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk dateert van het begin van de twintigste eeuw. “Het interieur van de kerk was ondertussen sterk vervuild geraakt door stof en roet, de muren en gewelven vertoonden barsten en ook de zijkapellen en altaren waren hun pracht en praal verloren”, gaat schepen Decleer weer voort.

De restauratiefase die nu werd afgerond, heeft iets meer dan twee jaar geduurd: de werken aan de noord- en middenbeuk werden opgestart in december 2015. Er waren vier verschillende firma’s bij betrokken en de subsidiërende overheid, het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed, hield toezicht op de werken. Ze werden gegund voor 1.444.777 euro, het stadsaandeel hierin bedroeg 530.691 euro. Voor de laatste restauratiefase krijgt stad Brugge een restauratiepremie van 835.425 euro.

Muurschilderingen

De oplevering van de zuidbeuk wordt pas verwacht tegen halverwege volgend jaar,maar sinds 22 januari kunnen dus alweer de noord- en middenbeuk van de Onze-Lieve-Vrouwekerk bezocht worden. In de noordbeuk wordt momenteel wel nog een laat vijftiende-eeuwse muurschildering blootgelegd. “Ook het heiligenbeeld van de Madonna van Vrede schittert daar opnieuw in zijn neogotische omkadering. De neogotiek werd lange tijd niet geapprecieerd, en dus werden die muurschilderingen destijds gewoon weggewerkt. Bij de restauratie van het koorgedeelte, in 2015, zijn er bijvoorbeeld ook duidelijke linken blootgelegd met de periode van Lodewijk van Gruuthuse”, zegt stadsarchitect Leentje Gunst.

De Kerkfabriek bracht de nodige fondsen bijeen om die muurschilderingen terug zichtbaar te maken. “Maar niet alles wordt vrijgelegd, anders zou het een kakofonie van stijlen worden”, aldus nog Leentje Gunst.

Kunstschatten

Musea Brugge heeft sinds enkele jaren ook een intensieve samenwerkingsovereenkomst met de Kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw. “Samen zorgen ze voor een betere ontsluiting met meer publieksbegeleiding”, zegt burgemeester Renaat Landuyt. De Madonna van Michelangelo trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de kerk. “Maar ook de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute, die al in ’80 zijn gerestaureerd, en de schilderijen van bekende meesters als Pieter Pourbus en Gerard David zijn waardevolle kunstschatten.”

Het sluitstuk van de interieurrestauratie, het altaargedeelte van Michelangelo’s Madonna met kind, zal vermoedelijk begin 2019 worden opgestart.

(WK-foto WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.