De aanvaring van de Frans Elza is in Oostende zowat vergeten, maar in 1959 was het voorpaginanieuws, zowel in de Belgische als in de Nederlandse kranten. De rouwdienst in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk werd bijgewoond door gouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle, de Brugse bisschop Emiel-Jozef De Smedt en burgemeester Jan Piers. De burgemeester en toenmalig visserijschepen Henri Edebau gingen de weduwen ook thuis bezoeken. Met vijf doden was de tol bijzonder zwaar, de verslagenheid in de Vlaamse visserijmiddens groot.
...