Rechtstreekse inzage in patiëntendossier voortaan mogelijk via pc of app

Redactie KW

AZ Groeninge stelt hun patiëntendossiers open via mynexuzhealth. Patiënten kunnen voortaan rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via pc of een app op de smartphone. Met mynexuzhealth kunnen ze op een veilige manier bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of laboresultaten zien.

Het online beschikbaar stellen van je eigen patiëntendossier is een volgende stap in het proces van patient empowerment, waarbij mensen meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces. De patiënt kan de vele informatie die hij krijgt tijdens een consultatie bij de arts op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden.

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie opvragen van je medisch of verpleegkundig dossier kan al langer dan vandaag. Iedereen kan dergelijk afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag. Voortaan zullen patiënten hun patiëntendossier ook online kosteloos kunnen inkijken, tenminste als het gaat om een verslag dat is opgesteld na 17 oktober 2016. Wie als patiënt van az groeninge een stuk uit zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 17 oktober 2016, moet alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd.

Gevalideerde verslagen

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing en de app mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID. Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten. Voor AZ Groeninge zullen labresultaten en medische beelden in een latere fase volgen. Een patiënt krijgt zijn resultaat pas te zien als het gevalideerd is door de behandelende arts.

Gefaseerde aanpak

Een aantal documenten zijn voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zullen in latere fases zichtbaar worden. Zo kan een patiënt online nog geen verslagen of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie.

Digitale gezondheidszorg

De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister Maggie De Block, die werk wil maken van digitale technologieën in de gezondheidszorg. Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection Regulation, die voorschrijft dat mensen moeten kunnen zien wat er over hen bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.

Dr. Serge Vanderschueren, medisch directeur az groeninge: “Dergelijke vergaande transparantie is een primeur voor België. De overheid moedigt aan dat patiënten de regie van hun zorg in handen nemen, en door ze een directe inzage in hun dossier te geven kunnen we ze nauwer betrekken bij hun behandeling. We zijn er ook van overtuigd dat het besef, dat de patiënt desgewenst zijn dossier meeleest, een positief effect zal hebben op de kwaliteit van de verslaglegging.”

De website: www.mynexuzhealth.be

De app: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.nexuzhealth.mobile.mynexuz

(de app is voorlopig enkel voor Android, een iOS-versie volgt later)

(red)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.