Prikactie personeel Serruys: naar Oostendse ziekenhuisfusie met twee of met drie?

200 personeelsleden van de campus Serruys namen donderdagnamiddag deel aan een prikactie. © JRO
Redactie KW

Volgens de vakbonden staat donderdag op de raad van bestuur van het Henri Serruysziekenhuis een stemming op de agenda over een defusie tussen Serruys en het AZ Sint-Jan Brugge. Die beslissing kadert in de al langer aangekondigde fusie van het AZ Damiaan en de campus Serruys tot één AZ Oostende. Nieuw is echter dat de fusie met Sint-Jan Brugge daarvoor ongedaan zou worden gemaakt. 200 personeelsleden van Serruys namen donderdagnamiddag deel aan een prikactie.

“Het draait allemaal om geld”, zo voelt het personeel van het Henri Serruysziekenhuis zich bij de plannen. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is een samenwerking tussen de drie ziekenhuizen ook nog altijd mogelijk. De beslissing valt donderdagavond.

De vakbonden en het personeel van het Henri Serruysziekenhuis zijn misnoegd. De éénmaking van beide Oostendse ziekenhuizen was al in december 2019 aangekondigd, maar blijkt nu wel heel concreet te worden. Volgens de vakbonden kwam de raad van bestuur van het Henri Serruysziekenhuis donderdagavond samen om een beslissing te nemen over de defusie van het AZ Sint-Jan en de samensmelting met het AZ Damiaan. “Waarom een samenwerking met het AZ Sint-Jan stopgezet moet worden, is niet duidelijk”, klinkt het bij Martine Dewitte, secretaris van ACV Openbare Diensten. “De nauwe band met een tweedelijnsziekenhuis zoals AZ Sint-Jan is voor een regionaal ziekenhuis zoals dat van Oostende een enorm pluspunt. We kunnen perfect de redenering volgen dat één ziekenhuis voldoende is. Alleen heeft het personeel van de campus in Oostende en elke Oostendenaar zijn rechten. Die rechten staan momenteel op drijfzand zonder enige zekerheid voor de toekomst. Na het zware coronajaar is dit dé brug te ver voor alle medewerkers van het Serruysziekenhuis.”

De vakbonden en het personeel van het Henri Serruysziekenhuis hielden dinsdag en woensdag een petitieactie tegen de defusie van beide ziekenhuizen. Het personeel is duidelijk: zij zien een defusie van het AZ Sint-Jan en een samensmelting met het AZ Damiaan niet zitten. “Er wordt al jaren geopperd dat er één ziekenhuis moet komen in Oostende”, zegt Philip, verpleegkundige bij de dienst neurologie in het Henri Serruysziekenhuis. “Dat is allemaal heel nobel, maar de onderliggende gedachte is niet zo positief. Men wil dit ziekenhuis weg en men probeert er alles aan te doen om dat te verwezenlijken. Wij willen absoluut ons openbaar karakter behouden. Op termijn zal dit ziekenhuis geprivatiseerd worden. De privésector is een heel ander statuut, een andere wetgeving, enzovoort. Niemand ziet dat zitten. Wij vrezen op termijn voor een sociaal bloedbad.”

“Daarom geen defusie”

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is het de bedoeling om beide Oostendse ziekenhuizen operationeel naast en met elkaar te laten samenwerken. “Er wordt inderdaad gestemd in de raad van bestuur, maar dat gaat daarom niet meteen over een defusie”, is Tommelein duidelijk. “In het bestuursakkoord hebben wij duidelijk gezegd dat niemand baat heeft bij een versnipperd zorglandschap. We willen net het zorgaanbod naar een hoger niveau krikken. Door de versmelting van beide Oostendse ziekenhuizen kunnen we topdokters aantrekken. Er worden al sinds 2019 gesprekken gevoerd met Brugge en die draaien telkens op niets uit. Op een gegeven moment moet je zelf de beslissing nemen als we willen groeien. Op de raad van bestuur wordt er gekeken wat we verder gaan doen. Blijven we ter plaatse trappelen of gaan we ons zorgaanbod versterken? De samenwerking tussen de twee ziekenhuizen is een absolute noodzaak. Alleen dan kunnen wij naar een volwaardige spoeddienst, pediatrie en alle andere diensten gaan. Dat betekent niet dat het Henri Serruysziekenhuis moet verdwijnen. Er verdwijnen ook geen jobs, integendeel: we gaan het aanbod verruimen.”

Dokter Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan, valt uit de lucht bij het horen van de plannen om tijdens een algemene vergadering een beslissing te nemen omtrent de defusie tussen Brugge en Oostende. “Eigenaardig, dat is het minste wat ik daarvan kan zeggen”, reageert Rigauts. “Formeel werden wij op geen enkele manier op de hoogte gesteld. Ik begrijp niet dat wij daarbuiten worden gehouden. Het is dankzij de vakbonden dat wij op de hoogte werden gesteld van de plannen, niet door het stadsbestuur van Oostende. Ik weet dat er in het bestuursakkoord de intentie was om een samensmelting tussen de twee Oostendse ziekenhuizen te bekomen. Maar van een defusie is er op geen enkel moment sprake geweest. Natuurlijk vinden wij dat een slecht idee. Wij zijn een van de nog weinige publieke ziekenhuizen in de regio. Onze intentie is eerder om de publieke ziekenhuizen in Oostende en Brugge te versterken, samen met het AZ Damiaan. Iedereen moet laagdrempelige zorg kunnen krijgen. Vanuit dat opzicht hebben wij als ziekenhuis onze strepen verdiend. Een van de essentiële taken die door de overheid gefaciliteerd kan worden, is zorg aanbieden aan patiënten. Wij vertegenwoordigen geen instantie, maar het publieke belang. Wij zijn uniek in Vlaanderen. We kunnen perfect met drie ziekenhuizen samenwerken.”

Uitslag donderdagavond

Het AZ Damiaan telt 600 bedden en het Henri Serruysziekenhuis telt er 300. In Oostende werken 1.000 personeelsleden. “Er zullen personeelsleden uit de boot vallen”, zegt onthaalmedewerker Brigitte Hoste. “Dit kan voor niemand goed zijn. Zelf hoef ik nog maar anderhalf jaar te werken voor mijn pensioen, maar ik ben vooral bang voor mijn collega’s.”

De beslissing valt donderdagavond. De stad plant vrijdagochtend een persconferentie om uitleg te geven bij wat er op de raad van bestuur is beslist.

(Jeffrey Roos)

Oostendse ziekenhhuisfusie: extreem moeilijk

Over een samengaan – of fusie – van de Oostendse ziekenhuizen wordt al jaren gesproken. Maar de weg er naartoe blijkt bijzonder, bijzonder moeilijk. Een terugblik.

Bij de fusie van de twee katholieke ziekenhuizen H. Hart en Sint-Jozef in 1999 tot AZ Damiaan, luidde het al dat één ziekenhuis in Oostende ‘op termijn onafwendbaar’ was. Datzelfde jaar nog startten gesprekken tussen Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis, toen nog een afzonderlijk OCMW-ziekenhuis. Op een aantal vlakken werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, maar tot een grote samenwerking, laat staan een fusie, kwam het niet. Integendeel: in februari 2008 werd een grote fusie van Serruys met het Brugse AZ Sint-Jan aangekondigd.

AZ Oostende

In januari 2009 ging het eengemaakte AZ Sint-Jan Brugge-Oostende van start, maar de roep naar één ziekenhuis op Oostends niveau bleef bestaan. Ook toen het AZ Damiaan in oktober 2012 zijn nieuwbouwziekenhuis in gebruik nam. Van meet af aan is trouwens gezegd dat daar nog plaats is om bij te bouwen en zo ook plaats te bieden aan wat vandaag de campus Serruys is.

Intussen bleef ook de hogere overheid aandringen op meer samenwerking tussen ziekenhuizen. De dure, hoogtechnologische apparatuur en de nood aan meer specialisatie voor bepaalde behandelingen maakt ook dat het niet anders meer kan. In 2017 stapten zowel het AZ Damiaan als het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende in het ziekenhuisnetwerk KOM, dat de ziekenhuizen van kust, ommeland en Meetjesland bundelt.

Ook een éénmaking van de ziekenhuizen bleef aan de orde en werd zelfs opgenomen in het bestuursakkoord van de huidige meerderheid.

Dat resulteerde eind 2019 in een intentieverklaring om tot een structurele samenwerking te komen onder de naam ‘AZ Oostende’. Ook Brugge was bij die plannen betrokken. Voormalig schepen en advocaat Bart Bronders werd aangesteld om het dossier in goede banen te leiden. Maar dat dit niet zo eenvoudig is, blijkt nu eens te meer. (HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.