https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Laatste burgemeester van Loppem Wilfried Verhaeghe overleden: de man die het park van Loppem ontsloot

Mieke Verhelle
Mieke Verhelle Chef Nieuws Online

Wilfried Verhaeghe is vrijdag 8 oktober op 88-jarige leeftijd thuis in Loppem overleden. Hij was de laatste burgemeester van Loppem tot de fusie met Zedelgem. Nog tot 2000 was hij schepen van Zedelgem. De uitvaart heeft plaats op vrijdag 15 oktober, de vlaggen aan de officiële gebouwen in Zedelgem hangen halfstok.

Wilfried Verhaeghe was ook naast zijn politieke inzet erg geëngageerd in Loppem. Zo was hij medestichter van TC Loppem, lid van Neos en erevoorzitter van meerdere verenigingen. De Parkvissers hebben zelfs een wedstrijd naar hem vernoemd. Hij was de echtgenoot van Rose-Anne Monballiu en de vader van Kristien en Katrien.

Stemmenkanon

Het politieke bloed stroomde in de aderen van de familie Verhaeghe. Grootoom Louis en nonkel Marcel Verhaeghe waren politiek actief. Toch was het wijlen Daniël Vandierendonck die Wilfried overtuigde om zich verkiesbaar te stellen op de lijst van Claude Carron. Met amper 9 stemmen behaalde die partij de meerderheid. Hoewel hij meer stemmen behaalde dan de lijsttrekker, werd Claude burgemeester en Wilfried eerste schepen. “Want een woord is een woord”, vertelde hij hierover later in Brugsch Handelsblad.

Doordat de gezondheid van Claude Carron het liet afweten, werd Wilfried dienstdoend burgemeester. Na het overlijden van de man in maart 1976 werd hij ook officieel burgemeester. Dat was zo tot aan de fusie in datzelfde jaar. In de daaropvolgende bestuursperiode werd Wilfried schepen van openbare werken onder burgemeester Frans Claeys. Na een oppositiekuur werd hij nogmaals schepen onder burgemeester Roland Packo. In 2000 nam hij afscheid van de actieve politiek, opnieuw na een periode in de oppositiebanken.

Maartenshove

De ereschepen keek vooral met trots terug op zijn beginperiode in Loppem, vertelde hij bij zijn afscheidsinterview in 2000: “Ik ben fier de eerste stappen te hebben gezet tot de realisatie van Maartenshove. Ik aanzie dit dan ook een beetje als mijn monument. Het toenmalige St.-Jozefsgesticht was al enkele jaren afgekeurd. Toch zaten er in 1971 nog een 80-tal bejaarden.”

”Wij moesten voor hen dringend een oplossing vinden. De bestuurders van Interbrugse heb ik toen kunnen overtuigen om Maartenshove en de omliggende bejaardenwoningen te bouwen. Het is duidelijk gebleken dat wij toen al een langetermijnvisie hadden. Ik ben dan ook zeer gelukkig met de huidige uitbreiding en het feit dat iedereen op dit vlak aan hetzelfde zeel trekt.”

Kasteel van Loppem

Een tweede grote realisatie waarvan Wilfried Verhaeghe de grote bewerker en bezieler is geweest, was het openstellen van het park van Loppem. “Via mijn relaties met de familie van Caloen kon de gemeente het park en het kasteel in gebruik nemen voor een symbolische frank en dit voor 25 jaar. Deze termijn werd inmiddels verlengd zodat wij terug voor een lange periode safe zitten. Financieel vind ik dit voor een gemeente de beste oplossing wanneer men groene ruimte op die manier voor het publiek kan vrijwaren. Zo beschikt men over bossen zonder er financiële middelen voor te blokkeren”, vertelde hij daarover bij zijn afscheid in 2000.

Wilfried was een politicus die graag de polsslag van de bevolking kende. Hij bewoog zich dan ook graag tussen de mensen en engageerde zich voor vele verenigingen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 15 oktober om 11 uur in de Sint-Martinuskerk van ‘zijn’ Loppem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.