Nauwelijks enkele weken nadat aan de Katelijnepoort archeologische vondsten werden gedaan komen er nu opnieuw schatten uit de Brugse bodem. Bij de gedeelte heraanleg van het Sint-Jansplein - er wordt ruimte gemaakt voor extra beplanting - stootten werknemers van de dienst Openbaar Domein van de stad op enkele historische muurresten. Archeologen van Raakvlak en IOED Brugge en Ommeland konden vaststellen dat het vermoedelijk om resten van de middeleeuwse Sint-Janskerk en de latere Sint-Janskapel gaat. Daarbij werden bo...

Nauwelijks enkele weken nadat aan de Katelijnepoort archeologische vondsten werden gedaan komen er nu opnieuw schatten uit de Brugse bodem. Bij de gedeelte heraanleg van het Sint-Jansplein - er wordt ruimte gemaakt voor extra beplanting - stootten werknemers van de dienst Openbaar Domein van de stad op enkele historische muurresten. Archeologen van Raakvlak en IOED Brugge en Ommeland konden vaststellen dat het vermoedelijk om resten van de middeleeuwse Sint-Janskerk en de latere Sint-Janskapel gaat. Daarbij werden bouwornamenten gevonden in witte zandsteen. "Wie graaft, die vindt. Met deze mooie vondsten geeft Brugge weer een stukje van haar rijke geschiedenis prijs. Zeer recent stootten we nog op de fundamenten van de oude Katelijnepoort, nu kunnen deze gevonden bouwornamenten na grondig onderzoek ons nog meer vertellen hoe Brugge er toentertijd letterlijk uitzag. Brugge was en blijft een boeiende stad!", zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Schepen van cultuur Nico Blontrock vult aan: "De werken op het Sint-Jansplein om Brugge te bebloemen, tonen nogmaals aan dat onze stad al eeuwenlang bloeit. Deze ontdekking is een geslaagd voorbeeld van de wisselwerking tussen de diensten Openbaar Domein en Raakvlak, die niet alleen die beide versterkt maar ook en vooral de stad Brugge." Archeoloog Frederik Roelens weet meer over de historische context van de vondst. "In de loop van de twaalfde of dertiende eeuw werd de Sint-Janskerk gebouwd. De kerktoren stortte in het begin van de 17de eeuw in mekaar, waarna de kleinere Sint-Janskapel werd opgetrokken op dezelfde locatie", wist de archeoloog. "Uiteindelijk werd de kerk in 1786 definitief afgebroken en in de plaats kwam het Sint-Jansplein zoals we het nu kennen. De datering van de resten is voorlopig nog onduidelijk, maar volgt alvast dezelfde oriëntatie als de vondsten uit 1990. In dat jaar kwamen tijdens de herbestratings- en rioleringswerken op het Sint-Jansplein ook al archeologische resten aan het licht. Op nauwelijks 50 centimeter onder het straatoppervlak vond de toenmalige archeologische stadsdienst van Brugge testen van muren in veldsteen. Deze muren bestonden uit los op elkaar gestapelde veldstenen en behoorden vermoedelijk toe aan de 13de-eeuwse Romaanse kerk die er heeft gestaan."De resten zullen nu uitgebreid gefotografeerd en gedocumenteerd worden maar het is niet de bedoeling dat de site blijft open liggen. Wie de archeologische vondst met eigen ogen wil bekijken heeft daarvoor nog een tweetal weken de tijd. Daarna worden de werken op het pleintje afgewerkt en verdwijnen de resten weer onder de bodem. (PDV)