Oostendse wijkpolitie hervormt: nog drie wijkkantoren, ontmoetingscentra als antennes

We zien v.l.n.r. korpschef Philip Caestecker, burgemeester Bart Tommelein, eerste inspecteur Bernd Coutteau, commissaris Tom De Ketelaere en schepen Maxim Donck. © JRO
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De wijkpolitie ondergaat de grootste vernieuwing in 20 jaar en verdeeld alle wijkkantoren in drie nieuwe kantoren in het Centrum, Mariakerke en Stene. Bovendien zullen wijkinspecteurs geregeld aanwezig zijn in de verschillende ontmoetingscentra, verdeeld over de stad. Er is tevens ruimte voor zeven extra wijkinspecteurs.

Met de hervorming wil men de banden tussen de wijkpolitie en de wijkbewoners strakker aanhalen. Uitgangspunt van de hervorming – onder de noemer Wijk 2.0 – is de opdeling in drie nieuwe politiewijken. De wijken Stene, Konterdam en Zandvoorde gaan samen verder als ‘Wijk Oost’. Het politiekantoor in Zandvoorde verdween al even geleden en de wijken Konterdam en Stene vielen al even onder hetzelfde wijkkantoor in de Oudstationsstraat. Het tweede wijkkantoor komt op de grens van het Westerkwartier met Mariakerke. Het wijkkantoor bedient binnenkort de mensen van Raversijde, Mariakerke en het Westerkwartier, onder de noemer ‘Wijk West’. De wijken Centrum en Vuurtorenwijk komen dan weer onder ‘Wijk Noord’ terecht. De politie wil met de hervorming in de eerste plaats een nauwer contact met de burger, maar ook meer aanwezigheid van de wijkinspecteurs op het openbaar domein. Daarnaast wil de wijkpolitie meer bekendheid verwerven en meer bereikbaar zijn.

“Ik durf te stellen dat dit de grootste en belangrijkste vernieuwing is van onze wijkpolitie sinds de politiehervorming bijna 20 jaar geleden”, stelt korpschef Philip Caestecker. “Aanwezigheid en aanspreekbaarheid mogen geen holle woorden zijn. De inwoners zullen de nieuwe manier van werken appreciëren, maar anderzijds verbetert de hervorming ook onze eigen werking.” Vooral de toename van bureauwerk was de laatste jaren één van de pijnpunten van de wijkagenten. “We moeten veel meer de straat op met onze wijkinspecteurs”, vervolgt de korpschef. “Ze zijn de oren en de ogen van de wijk. De wijkhervorming betekent op alle vlakken een verbetering.”

Ontmoetingscentra

De ontmoetingscentra zullen als antenne voor de wijkpolitie fungeren. Het stadhuis zal als centrale uitvalsbasis dienen voor Wijk Noord. OC De Ballon zal daarin een belangrijke rol spelen als contactpunt. Het tweede wijkkantoor op de grens van het Westerkwartier en Mariakerke zal in de buurt rond de Northlaan opgetrokken worden. Het derde kantoor, voor Wijk Oost, komt in het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum in Stene. “Om de twee weken zullen onze wijkinspecteurs paraat staan in de ontmoetingscentra”, legt commissaris en afdelingshoofd van de wijkpolitie Tom De Ketelaere uit. “Burgers kunnen er een afspraak maken voor individuele gesprekken en onthaal- en informatiesessies. Op die manier kunnen onze inspecteurs meteen de problemen tackelen. In De Ballon kunnen mensen ook twee keer per week terecht voor aangiftes van bepaalde feiten. De consultaties kunnen in de algemene ontmoetingszaal of in een afgeschermde lokaal. Op die manier bieden we de burgers de nodige privacy met de nadruk op een menselijke aanpak.”

“Politie en stadsdiensten kunnen dankzij de ontmoetingscentra mooi samenwerken”, zegt ook schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor de ontmoetingscentra. “De centra moeten bijdragen tot het samenleven van mensen van alle leeftijden. Het politieverhaal vormt hierin een mooi hoofdstuk.” Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) juicht de hervorming toe. “We keurden in de gemeenteraad onlangs een miljoen aan investeringen voor de politie goed. We staan op de derde plaats na Antwerpen en Gent als het om investeringen in veiligheid gaat. De wijkhervorming sluit perfect aan op ons bestuursakkoord.” De Oostendse politie is nog op zoek naar zeven extra wijkinspecteurs, boven de 30 die er nu al zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.