Oostende wil iedereen samen doen werken aan armoede

© HH
Hannes Hosten

Oostende pakt uit met een armoedebestrijdingsplan, waarin alle diensten en organisaties moeten samenwerken om de armoede naar beneden te halen. “We willen vechten tegen de hoge armoede in de stad”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

De armoedecijfers in Oostende zijn bij de hoogste van Vlaanderen. Toch bestaat geen exact cijfers van aantal mensen in armoede. “Tussen 11.700 en 16.000”, schat schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen). “33 procent van de kinderen die in de laatste drie jaar geboren werden in Oostende, komen volgens Kind en Gezin ter wereld in een gezin in armoede. Tussen de 15.000 en 16.000 inwoners hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.”

“Het armoedebeleid moet gericht zijn op alle domeinen van het leven. Als stadsbestuur nemen we de regierol op naar de externe partners toe. We zullen over de bevoegdheden en beleidsdomeinen heen werken, ook binnen de stadsdiensten”, aldus burgemeester Tommelein, die het armoedebeleid zelf coördineert. Bruno Wyns, vroeger al coördinator van het project ‘Kansen voor kinderen’, wordt de coördinator armoedebestrijding.

Referentiebudget

“We streven naar oplossingen zo dicht mogelijk bij de mensen. Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig”, vertelt schepen Waldmann. “We investeren extra in vijf levensdomeinen of hefbomen die belangrijk zijn om kwaliteitsvol te kunnen leven. Deze hefbomen zijn stabiele tewerkstelling, menswaardig inkomen, toegankelijke gezondheidszorg en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.”

Aan elke hefboom wordt gewerkt via een reeks acties. Bij het menswaardig in komen valt op dat van het online systeem REMI wordt gewerkt, wat staat voor referentiebudgetten maatschappelijke integratie. “Referentiebudgetten geven een antwoord op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen”, legt Waldmann uit. “We streven dat na door mensen te helpen om uit te zoeken waar ze allemaal recht op hebben en dat ook op te vragen, maar ook door kosten, bijvoorbeeld voor energie, te verminderen. Vervolgens zal het referentiebudget zorgen voor een gepersonaliseerde en objectieve toekenning van aanvullende steun.”

UIT-pas ook voor sport en jeugd

Opvallend is ook dat alle kansentarieven binnen het vrijetijdsaanbod, dus niet alleen voor cultuur, maar ook voor jeugd- en sportactiviteiten, geïntegreerd worden in de UIT-pas. “Je zal niet meer moeten staan zwaaien met formulieren om aan op een bepaald kortingtarief recht te hebben, alles wordt digitaal toegekend via die ene pas, die trouwens ook voordelen biedt aan mensen die niet tot de kansengroepen behoren”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V).

Er wordt verder ingezet op het toeleiden van mensen naar de juiste job. De gezondheidsongelijkheid moet worden weggewerkten door het uitrollen van een buddywerking. Er komt een gezondheidsbeleidsmedewerker en de stad wil het derdebetalerssysteem in de gezondheidszorg meer promoten. De multibelactie, waarbij de kwaliteit en veiligheid van woningen op verschillende vlakken ineens wordt gecontroleerd, gaat onverminderd door. Er komen initiatieven om de participatie van kleuters aan de kleuterschool te verhogen en brugfiguren in het secundair onderwijs moeten de kwetsbare leerlingen ondersteunen.

“Centen heroriënteren”

De financiering wordt later op de week bekendgemaakt, als het stadsbestuur het hele financiële meerjarenplan presenteert. “We zullen hier middelen voor inzetten”, verzekerde burgemeester Tommelein, die ook aankondigde dat enkele tegemoetkomingen waar iedereen recht op heeft, op de schop zullen gaan. “Iedereen die aan sport doet of lid is van een jeugdvereniging, heeft nu recht op 10 euro per jaar”, gaf hij een voordeel. “Dat kost heel veel geld, ook aan verwerking en opvolging. Die middelen kunnen we beter oriënteren naar de mensen die het echt nodig hebben. In dat kader is ook het project ‘fruit op school’ afgeschaft.”

De burgemeester liet ook weten dat er een antimisbruikcel komt om misbruiken, onder meer in het krijgen van sociale tegemoetkomingen, te detecteren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.