Oostende in tien jaar veel diverser: kwart Oostendenaars is niet-Belg of Belg van buitenlandse herkomst

Ivy Goutsmit, coördinator bij FMDO.© PM
Ivy Goutsmit, coördinator bij FMDO.© PM
Hannes Hosten

Een vierde van de Oostendenaars is van buitenlandse herkomst. Het gaat om niet-Belgen, Belgen die eerst een andere nationaliteit hadden en Belgen met één of twee ouders van buitenlandse herkomst. In 2010 was 14,6 procent van de inwoners van Oostende een buitenlandse herkomst.

Het Belgische statistiekbureau Statbel maakte cijfers bekend waaruit blijkt dat een derde van de Belgische bevolking een buitenlandse herkomst heeft. Voor Oostende gaat het om een vierde. In 2020 telde de badstad 9.860 Belgen van buitenlandse origine, 13,8 procent van het totaal aantal inwoners. Daarbij zijn 2.058 mensen met een herkomst uit een van de buurlanden, 803 uit andere EU-landen en 6.999 mensen met een origine buiten de EU.

Oostende telt ook 7.957 inwoners die geen Belg zijn, samen 11,1 procent van het totaal aantal inwoners. Daarbij zijn 1.024 mensen met de nationaliteit van een buurland, 1.412 uit een ander EU-land en 5.521 uit een niet-EU-land. Belgen van buitenlandse herkomst en niet-Belgen vormen samen 24,9 procent van de totale bevolking.

Van 14,6 naar 24,9%

Voor een goed begrip: bij de niet-Belgen, en zeker ook bij de Belgen van buitenlandse herkomst, zijn er heel wat mensen die in ons land geboren werden. Bij de Belgen van buitenlandse herkomst worden ook al mensen gerekend van wie één of twee ouders in het buitenland ter wereld kwamen. Van alle inwoners van Oostende is 17,3 procent niet in België geboren.

Wel is er de voorbije tien jaar een opvallende toename merkbaar. In 2010 telde Oostende nog maar 9 procent Belgen van buitenlandse herkomst en 5,6 procent niet-Belgen, samen 14,6 procent van het totale aantal inwoners. In absolute cijfers: van 6.203 naar 9.860 Belgen van buitenlandse herkomst en van 3.883 naar 7.957 niet-Belgen.

“Moeilijk proces”

Ivy Goutsmit werkt al tien jaar in Oostende als coördinator van FMDO, de koepelorganisatie voor verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Zij zag hoe Oostende in het voorbije decennium met die diversiteit omging. “Oostende heeft een moeilijk proces achter de rug. De diversiteit is hier nog niet zo heel lang. Veel mensen zijn nog maar recent gemigreerd. Er zijn mensen die zich daar minder comfortabel bij voelen. We moeten daar begrip voor hebben en blijven investeren in dialoog en ontmoeting.”

We kenden een positieve evolutie, maar ontmoeten elkaar nog veel te weinig – Ivy Goutsmit (FMDO)

“We zagen een positieve evolutie, maar we ontmoeten elkaar nog veel te weinig”, vindt Ivy. “Onze federatie is sterk gegroeid. Tien jaar geleden werkte ik als enige voor FMDO in Oostende, vandaag zijn we met bijna tien. We kregen steun van het stadsbestuur, dat sterk gelooft in onze werking. We hebben ons publiek altijd maar zien evolueren. Tien jaar geleden kende ik niemand uit Eritrea, vandaag ken ik superveel mensen die vandaar komen. Het publiek verandert, maar ze staan steeds weer voor dezelfde uitdagingen: werk zoeken, Nederlands leren…”

“Veel goede wil”

“Er loopt nu bij ons een tewerkstellingsproject in samenwerking met de VDAB, Team Up, waarbij we mentoren inschakelen om nieuwkomers te helpen bij hun eerste stappen op de werkvloer. Eigenlijk zien we daar een voordeel van corona: mensen hebben nu soms wat meer tijd en bieden zich graag aan om als mentor op te treden. Dat zien we ook bij onze oproep naar oefenbuddy’s Nederlands. Heel veel extra vrijwilligers, en bijna allemaal Belgen met een Belgische achtergrond. Zo zie je maar dat veel mensen niet negatief staan tegenover diversiteit. Er is heel veel goede wil.”

“Corona heeft wel een gigantische impact op onze werking”, vervolgt Ivy. “Onze corebusiness is ontmoeting en dat kan nu niet. We hebben onszelf helemaal moeten heruitvinden. Er zijn minder kansen om Nederlands te oefenen, vrijwilligerswerk is niet altijd mogelijk, we voelen veel eenzaamheid bij onze achterban. Nederlands oefenen gebeurt wel online, we houden online babbels en voor de meest kwetsbare groep organiseren we stoepgesprekken. Maar we kijken uit naar het moment dat alles weer offline mag.”

“Enorme meerwaarde”

“Op termijn zal de diversiteit een enorme meerwaarde blijken voor iedereen die in Oostende woont”, is de overtuiging van Ivy. “Het stadsbestuur gelooft daar ook in en steunt ons om er samen een warme, positieve stad van te maken. Onze jongeren vinden mensen van een andere origine heel normaal. In mijn jeugd was er geen diversiteit op school. Vandaag staan de jongeren daar niet meer bij stil. We hopen alleen dat corona snel voorbij is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.