Schooldossier in Knokke-Heist blijft voer voor verdeeldheid en protest

Ex-schepen Philippe Vlietinck onthield zich bij de stemming en verliet na de stemming ook meteen de zitting, met enkele medestanders in zijn zog. © (Foto Davy Coghe)
Piet De Ville

Het protest en de hoog oplaaiende emoties rond het schooldossier in Knokke-Heist, waarbij het gemeentebestuur het gemeentelijk onderwijs wil overdragen aan het Gemeenschapsonderwijs, zijn nog lang niet weg. Dat bleek gisteren op de gemeenteraad waar in een stemming rond het dossier ook binnen meerderheidsfractie Gemeentebelangen een grote verdeeldheid naar voor kwam.

Tientallen schoolkinderen, ouders, leerkrachten en andere sympathisanten van de gemeentelijke scholen, verzamelden donderdagavond bij aanvang van de gemeenteraad om hun protest duidelijk te maken rond de gang van zaken in de intussen fel besproken scholenkwestie.

Ze maakten duidelijk niet akkoord te zijn met het feit dat het gemeentebestuur onderhandelingen aanknoop met het Gemeenschapsonderwijs voor een overname van de gemeentelijke scholen. De schoolraad van de gemeentelijke basisscholen De Pluim en het Anker had klacht ingediend bij de Vlaamse Commissie Zorgvuldig bestuur omdat het gemeentebestuur de schoolraad niet geconsulteerd had toen het besloot onderhandelingen met het Gemeenschapsonderwijs aan te knopen. De schoolraad kreeg daarin ook het gelijk van deze Commissie.

Beroep

Op de agenda van de gemeenteraad stond donderdagavond het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van deze Commissie. Raadslid Isabelle Goeminne van oppositiefractie N-VA had eerder al in een persbericht laten verstaan dat ze dit voorstel niet zou steunen en herhaalde het statement dat ze eerder via een persbericht de wereld in stuurde; namelijk dat het gemeentebestuur dit dossier van de tafel moest halen omdat er bij de bevolking geen draagvlak voor is.

Schepen van Onderwijs Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen) repliceerde dat het agendapunt niet gaat over het dossier op zich maar wel over de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur die stelt dat het gemeentebestuur, als inrichtende macht dan de scholen, het participatiedecreet zou geschonden hebben door de Schoolraad niet voorafgaand te consulteren. “Wij zijn niet akkoord met de zienswijze van deze commissie. We kunnen de Schoolraad immers maar consulteren en betrekken als we zelf over de nodige informatie beschikken om aan hen te verstrekken. En momenteel zijn we ons nog volop aan het informeren door de besprekingen met het Gemeenschapsonderwijs”, aldus de onderwijsschepen. “Als we over alle info beschikken, wellicht tegen de gemeenteraad van november, zullen we dan ook in alle openheid de Schoolraad en alle mogelijke stakeholders consulteren.”

Stemming

Bij de stemming over het punt bleek het dossier toch nog altijd bijzonder gevoelig te liggen. Van de 31 raadsleden namen er maar 20 deel aan de stemming. Elf raadsleden waren niet afgekomen naar de zitting of waren tijdens de stemming aanwezig. Veertien raadsleden stemden ‘ja’ op de vraag om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, drie leden van Gemeentebelangen onthielden zich en drie leden van de oppositie (de aanwezige leden van N-VA, het kartel Vooruit/Groen en Vlaams Belang) stemden tegen. Opmerkelijk was wel dat van de drie N-VA gemeenteraadsleden het enkel raadslid Goeminne was die aanwezig was; wat er nog eens op wijst dat er ook binnen oppositiefractie N-VA verdeeldheid is over dit punt. En ook opvallend: de onthouding van Gemeentebelangen raadslid Philippe Vlietinck. Deze voormalige schepen onthield zich niet alleen maar verliet na de stemming van het punt ook meteen de zitting.

Er is duidelijk nog werk om iedereen, zeker ook binnen Gemeentebelangen zelf, op één lijn te krijgen rond dit dossier.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.