MPI Pottelberg biedt voortaan 365 dagen per jaar opvang en begeleiding

Redactie KW

MPI Pottelberg kan vanaf volgend schooljaar onderwijs type 9 aanbieden, dat is voor kinderen met een autismeproblematiek.

Ook op 1 september worden 30 van de bestaande 100 bedden in het internaat omgevormd tot IPO (Internaat met Permanente Openstelling.)

MPI Pottelberg heeft reeds sinds 1971 een internaat. “Hoewel er vooral kinderen met een beperking een plaatsje vinden, is er ook ruimte voor kinderen met normale begaafdheid”, aldus directeur Johan Segers. “Ons internaat staat elke schooldag in voor de opvang van kinderen en jongvolwassenen uit verschillende scholen uit het Gemeenschapsonderwijs. Door een veranderende maatschappij is er voor sommige kinderen steeds meer nood aan een permanente opvang tijdens de schoolvrije dagen. Vanaf het komende schooljaar kunnen wij ook aan deze vraag voldoen. Naast de dagschool, het semi-internaat en het internaat kunnen wij 365 dagen per jaar opvang en begeleiding aanbieden. Wij starten met een capaciteit van 30 bedden.”

Uniek aanbod

Johan Segers stelt dat MPI Pottelberg een totaalpakket aanbiedt. “Types 1 en 8 vormen het basisaanbod, we bieden ook type 2 aan waar meer ernstige mentale stoornissen voorkomen en type 6 voor blinden en slechtzienden. Wij zijn één van de twee scholen in West-Vlaanderen die dit laatste type onderwijs aanbieden.” Nu komt daar nog type 9 bij. “Dat is onderwijs voor kinderen met een normale begaafdheid maar met een autismeproblematiek.” De school kreeg deze maand op de programmatieaanvraag om type 9 in het onderwijsaanbod op te nemen een positief antwoord van het kabinet van minister Crevits.

Tijdens de jaren tachtig was MPI Pottelberg al betrokken bij de eerste projecten rond de omgang en begeleiding van kinderen met autisme. Al een zestal jaar zijn er auti-klasjes in het MPI. “Met kinderen met autisme vormen we kleinere klasjes, omdat integratie moeilijk is. We sprongen hiervoor creatief om met het urenpakket. Nu komt er een omkadering”, vertelt orthopedagoge Fran Demeulemeester.

(EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.