Kleuren universiteiten straks oranje? “Switchen kan snel, maar nu nog niet”

“Laat alle hogescholen en universiteiten opnieuw overschakelen naar afstandsonderwijs de komende maand”, zo pleitte epidemioloog Pierre Van Damme maandagavond in Terzake. Van de huidige code geel naar de strengere code oranje, of misschien zelfs rood, dus. Zover komt het in West-Vlaanderen voorlopig niet, al neemt de druk wel toe. “Onze ambitie blijft: maximaal op de campus, online waar het moet.” Dinsdagavond besliste de KU Leuven dan toch om vanaf maandag 19 oktober over te schakelen naar code oranje.

Epidemioloog Pierre Van Damme wil weer overschakelen op afstandsonderwijs. © Getty Images

Schakelen de universiteiten over van de milde code geel naar de strengere code oranje of zelfs code rood? De kans bestaat. Binnen de KU Leuven, de koepel waartoe de Kortrijkse campus Kulak behoort, lopen op dit moment gesprekken over de aanpak de komende weken. Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen pleitte maandagavond in Terzake alvast voor een verstrenging. “Afstandsonderwijs en dat voor minstens een maand”, klonk zijn vraag.

“We voelen dat de druk om over te gaan naar code oranje, toeneemt”, stelt Petra Huyst, woordvoerder van KU Leuven campus Kortrijk. “Voorlopig blijven wij in code geel, maar het is wel zeker dat er op het niveau van de rectoren wordt bekeken wat kan en moet. Zowel voor de gehele KU Leuven-associatie als meer op regionaal niveau.” De campus in Brussel zit vandaag bijvoorbeeld wel al in code oranje, voor Kortrijk en Brugge is dat dus nog niet het geval.

Altijd overleg

“We kunnen snel switchen, dat is duidelijk. De scenario’s liggen klaar, de aula’s zijn bestickerd en voorzien op ofwel de helft van de studenten (code geel, red.) ofwel een vijfde van de studenten (code oranje, red.) en ook alle technologie is voorhanden”, duidt Petra Huyst nog. “Een stap overslaan – van geel naar rood – is niet aan de orde. We zullen sowieso de stappen volgen die altijd voorzien zijn. Bovendien zullen wij als KULAK nooit soloslim spelen. We treden altijd in overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de lokale overheden én de andere hogescholen en kennisinstellingen in Brugge en Kortrijk.”

Het uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk op de campus te laten plaatsvinden. “Dat is onze ambitie en daar houden we ook aan vast. Maximaal op de campus, online waar het moet. On campus is een belangrijk onderdeel van de studiebeleving en van het student-zijn. Zolang dat op een verantwoorde en veilige manier kan, dan blijven we daarnaar streven”, aldus de KULAK-woordvoerder nog.

Studenten begeleiden

Dat de stijgende coronacijfers en de druk op de universiteiten het mentaal welbevinden van studenten verre van ten goede komt, erkent Petra Huyst volmondig. “Dat het voor studenten niet gemakkelijk is en wordt, is meer dan een understatement. Maar dat geldt voor heel veel sectoren en profielen. Wij doen ons uiterste best om onze studenten zo goed mogelijk te helpen, te begeleiden en de samenhorigheid ondanks alles te behouden. Vorig academiejaar, tijdens de lockdown, hebben we al wat ervaring kunnen opdoen over hoe we onze studenten kunnen bereiken en blijven betrekken. Zowel via het studieadvies als via de studentenvoorzieningen houden we absoluut de vinger aan de pols.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.