Hogeschool Vives verlaat campus Wilgenstraat in Roeselare en trekt richting AZ Delta en Syntra West

Hogeschool Vives verhuist naar site AZ Delta Rumbeke en wil daar binnen twee academiejaren een nieuw gebouw betrekken. Een mogelijk locatie bevindt zich in het veld op de achtergrond. Op de foto zien we v.l.n.r. Bart Wenes, Joris Hindryckx, Jan, Hebbrecht, Nathalie Muylle, Johan Hellings en Koen Dejonckheere. (foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

Na Ic Dien HBO Verpleegkunde verhuist ook de opleiding verpleegkunde van hogeschool Vives naar AZ Delta. Waar Ic Dien een nieuw gebouw krijgt op de stadscampus van AZ Delta, komt er voor Vives een opleidingscentrum op de campus Rumbeke.

Het stond in de sterren geschreven dat ook de hogeschool Vives hun huidige Roeselaarse site zouden verlaten. De collega’s en buren van Ic Dien waren de eerste die uitpakten met hun verhuizing naar de stadscampus van AZ Delta en nu volgt Vives die hun opleiding verpleegkunde ook zal onderbrengen in een nieuw gebouw op de campus Rumbeke van AZ Delta. Men hoopt dat de eerste spadesteek in het academiejaar 2022-2023 zal gebeuren en dat men definitief kan verhuizen in academiejaar 2023-2024.

“Na informele gesprekken tussen AZ Delta en Vives kregen we opeens de fascinerende vraag hoe de hogeschool er zou in slagen om hun opleiding verpleegkunde nog naar een hoger niveau te tillen”, begint Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta. “Voor ons was et duidelijk: een zorgopleiding gebeurt best zo dicht mogelijk bij een plaats waar zorg wordt aangeboden. Op onze campus Rumbeke hebben we met RADar bovendien een leer- en innovatiecentrum dat niet alleen voor onze medewerkers belangrijk is maar ook voor bachelorstudenten verpleegkunde is dit een grote troef. Getuigenissen en opleidingen vanuit het werkveld dragen ongetwijfeld bij tot ‘good practice’.”

Levenslang leren

“Onze raad van bestuur stond meteen open voor de vraag van Vives en nadat we ook met de stad rond de tafel hebben gezeten, zijn we tot de conclusie gekomen dat dit een complementair verhaal is. Er was eigenlijk enthousiasme op alle banken. Nu is er nog niets concreet afgeklopt maar wanneer we op 24 januari 2022 ons leer- en innovatiecentrum RADar officieel voorstellen dan zullen we ook al meer concrete info hebben over het nieuwe gebouw van Vives.”

“Vives zal inderdaad een ideale partner zijn voor ons”, neemt Koen Dejonckheere, voorzitter van het bestuursorgaan van AZ Delta over. “Een plus een wordt hier inderdaad drie want naast een high tech ziekenhuis komt hier een opleidings- en onderwijscentrum en zal veel kennisoverdracht gebeuren. In het kader van levenslang leren kunnen we ons geen betere samenwerking indenken.”

“Vroeger waren veel hogescholen spin offs van grote bedrijven”, bedenkt Joris Hindryckx, algemeen directeur van Vives. “Hantal kwam er eigenlijk op vraag van Bekaert, de hogeschool verpleegkunde kwam er omdat het ziekenhuis verpleegkundigen nodig hadden. Nu is er geen strikte een-op-een-relatie meer met een bepaald bedrijf of ziekenhuis, er wordt breder gekeken. Zo zijn wij niet louter een kweekschool voor verpleegkundigen maar is er ook onderzoek en navorming bijgekomen. Dat gebeurt in samenwerking met de Kulak en in de toekomst zal dit nog belangrijker worden. Daarom zijn we heel tevreden dat wij met RADar mee kunnen gebruik maken van een zeer goed uitgebouwd leer- en innovatiecentrum.”

Drie vestigingen

“Voor alle duidelijkheid: Vives blijft ook in de toekomst drie vestigingsplaatsen houden. Brugge, Kortrijk en Roeselare mogen dan wel hetzelfde curriculum aanbieden, de sfeer en de methodiek zijn totaal verschillend. In totaal hebben we iets meer dan 1.000 studenten verpleegkunde waarvan 372 in Roeselare. En die studenten kiezen zeer bewust voor Roeselare. En dat willen we in de toekomst ook zo houden.”

“Je kunt nergens beter een opleiding verpleegkunde of agro- en biotechnologie volgen dan in Roeselare”

“Voor de stad is Vives inderdaad een belangrijke partner”, neemt schepen Nathalie Muylle, die ook lid is van de raad van bestuur van AZ Delta, over. “Roeselare is een onderwijs-, zorg- en voedingsstad. Je kunt nergens beter een opleiding verpleegkunde of agro- en biotechnologie volgen dan in Roeselare. De nieuwe inplanting van het Vives-gebouw kan gebeuren in’ de oksel’ van de oprit naar de E403 in Abele Zuid maar evengoed op de gronden van AZ Delta. Studies zullen moeten uitwijzen waar die inplanting best gebeurt.”

Woonzorgcentra

“Als stad hebben uiteraard de plannen van AZ Delta en Vives gefaciliteerd”, besluit schepen en ondervoorzitter van AZ Delta Bart Wenes. “Op deze manier wordt de school letterlijk gelinkt aan het ziekenhuis en de stad. Want natuurlijk is er niet enkel het ziekenhuis. We hebben in Roeselare ook zeven woonzorgcentra en een sterke thuiszorg. En de zorg daarvoor willen wij ook in de toekomst blijven verzekeren en zelfs verder uitbouwen.”

Wetenschapspark op Syntra West

Het nieuwe wetenschaps- en ondernemingspark, Food Innovation Park, bevindt zich op de site van Syntra West aan de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare. Dit park ligt tussen de REO Veiling en onderzoekserre Agrotopia en vormt zo een cluster van vooruitstrevende spelers gericht op de voedingssector. De keuze voor Roeselare lag voor de hand want het hart van de Vlaamse voedingsindustrie ligt in Midden-West-Vlaanderen. Met het Huis van de Voeding en het Joblabo Voeding in de Spanjestraat is er al jarenlang een connectie met de sterke West-Vlaamse voedingsindustrie. Door dit nieuwe Food Innovation Park zal men nog nauwer samenwerken met de buren van de REO-Veiling en Agrotopia van Inagro.

Voor de opleidingen Agro- en Biotechnologie van Vives is deze nieuwe locatie uiteraard een prachtige opportuniteit. Op die manier komen deze opleidingen in het kloppende hart van de innovatieve land- en tuinbouwtoepassingen te liggen.

“Voor ons is dit inderdaad een win-win”, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van Vives. “De agro- en biotechnologiewereld is zeer belangrijk geworden in onze maatschappij. Gezonde voeding is de laatste jaren echt wel een issue geworden en onze studenten zullen midden het innovatieve werkveld in het wetenschapspark zitten.”

“We tellen tussen de 800 à 900 studenten die een opleiding agro- en biotechnologie volgen en zijn daarmee de tweede grootste hogeschoolopleiding in Vlaanderen. Met een nieuw opleidingscentrum op dat wetenschapspark is het trouwens onze ambitie om de grootste te worden.” (PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.